Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,8% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

mazowieckie39 83817,8%
śląskie25 65311,4%
wielkopolskie20 8349,3%
małopolskie20 2769,0%
dolnośląskie16 7667,5%
pomorskie15 2956,8%
łódzkie12 9895,8%
zachodniopomorskie12 2485,5%
kujawsko-pomorskie11 1385,0%
lubelskie10 3034,6%
podkarpackie9 4384,2%
świętokrzyskie6 4262,9%
lubuskie6 3582,8%
podlaskie6 1862,8%
warmińsko-mazurskie6 1222,7%
opolskie4 4852,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podkarpackie
świętokrzyskie
lubuskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,3% ogółu), pomorskie (12,7% ogółu) oraz śląskie (12,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 520 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie13726,3%
pomorskie6612,7%
śląskie6412,3%
zachodniopomorskie387,3%
wielkopolskie377,1%
dolnośląskie326,2%
małopolskie275,2%
kujawsko-pomorskie183,5%
lubelskie183,5%
podkarpackie173,3%
lubuskie142,7%
opolskie132,5%
łódzkie122,3%
podlaskie112,1%
świętokrzyskie91,7%
warmińsko-mazurskie71,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.