Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność agentów śródlądowych statków pasażerskich,
 • organizację lub przygotowywanie, przez śródlądowe wodne agencje transportowe, transportu w imieniu nadawcy ładunku,
 • przyjmowanie przesyłek towarów zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem, przez śródlądowe wodne agencje transportowe,
 • wystawianie i realizowanie dokumentów i listów przewozowych przez śródlądowe wodne agencje transportowe,
 • działalność agentów celnych,
 • działalność agentów spedycji towarowej śródlądowych wodnych agencji transportowych,
 • działalność śródlądowych wodnych agencji transportowych związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z i 53.20.Z,
 • działalności morskich agencji transportowych, sklasyfikowanej w 52.29.A,
 • działalności związanej z ubezpieczeniem towarów, sklasyfikowanej w 65.12.Z,
 • działalności agentów turystycznych, sklasyfikowanej w 79.11.A,
 • działalności organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 79.12.Z,
 • działalności w zakresie informacji turystycznej, sklasyfikowanej w 79.90.B.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 200 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009160
31 marca 2010159
30 czerwca 2010155
30 września 2010159
31 grudnia 2010163
31 marca 2011162
30 czerwca 2011158
30 września 2011158
31 grudnia 2011165
31 marca 2012165
30 czerwca 2012172
30 września 2012172
31 grudnia 2012174
31 marca 2013181
30 czerwca 2013186
30 września 2013197
31 grudnia 2013199
31 marca 2014199
30 czerwca 2014200
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,0% ogółu), wielkopolskie (18,0% ogółu) oraz małopolskie (12,5% ogółu).

mazowieckie4824,0%
wielkopolskie3618,0%
małopolskie2512,5%
śląskie178,5%
zachodniopomorskie178,5%
pomorskie147,0%
łódzkie84,0%
opolskie63,0%
lubelskie52,5%
świętokrzyskie52,5%
lubuskie52,5%
dolnośląskie52,5%
kujawsko-pomorskie31,5%
podlaskie31,5%
podkarpackie21,0%
warmińsko-mazurskie10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (52,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza10552,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5025,0%
spółki cywilne199,5%
spółki komandytowe147,0%
spółki jawne73,5%
spółki akcyjne21,0%
spółki komandytowo-akcyjne21,0%
przedstawicielstwa zagraniczne10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (87,5% podmiotów), własność zagraniczna (4,5% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (4,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych17587,5%
własność zagraniczna94,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej84,0%
własność prywatna krajowa pozostała52,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych21,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (90,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych18090,0%
od 10 do 49 zatrudnionych189,0%
od 50 do 249 zatrudnionych21,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność śródlądowych agencji transportowych (PKD 52.29.B)25 957 554,956 455 217,5479 058 151,921 357 877,995,221,01,775,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA (79,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA25 957 554,956 455 217,5479 058 151,921 357 878,555,221,01,775,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.