Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność agentów morskich statków pasażerskich,
 • spedycję towarów (działalność wspomagającą transport lądowy i śródlądowy),
 • organizację lub przygotowywanie, przez morskie agencje transportowe, transportu morskiego w imieniu nadawcy ładunku,
 • przyjmowanie przesyłek towarów zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem, przez morskie agencje transportowe,
 • wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych przez morskie agencje transportowe,
 • działalność agentów celnych,
 • działalność agentów spedycji towarowej morskich agencji transportowych,
 • działalność maklerów okrętowych,
 • działalność przez morskie agencje transportowe związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z i 53.20.Z,
 • działalności śródlądowych agencji transportowych, sklasyfikowanej w 52.29.B,
 • działalności związanej z ubezpieczeniem floty morskiej i przewozów, sklasyfikowanej w 65.12.Z,
 • kontroli dokumentów przewozowych, informacji dotyczących stawek za fracht, sklasyfikowanych w 74.90.Z
 • działalności agentów turystycznych, sklasyfikowanej w 79.11.A,
 • działalności organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 79.12.Z,
 • działalności w zakresie informacji turystycznej, sklasyfikowanej w 79.90.B.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 260 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009208
31 marca 2010223
30 czerwca 2010246
30 września 2010249
31 grudnia 2010250
31 marca 2011252
30 czerwca 2011248
30 września 2011245
31 grudnia 2011253
31 marca 2012261
30 czerwca 2012266
30 września 2012267
31 grudnia 2012263
31 marca 2013265
30 czerwca 2013263
30 września 2013263
31 grudnia 2013253
31 marca 2014262
30 czerwca 2014260
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (68,5% ogółu), zachodniopomorskie (18,1% ogółu) oraz mazowieckie (3,8% ogółu).

pomorskie17868,5%
zachodniopomorskie4718,1%
mazowieckie103,8%
małopolskie72,7%
śląskie51,9%
wielkopolskie41,5%
kujawsko-pomorskie20,8%
dolnośląskie20,8%
świętokrzyskie10,4%
łódzkie10,4%
warmińsko-mazurskie10,4%
lubuskie10,4%
lubelskie10,4%
opolskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (47,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (42,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza12347,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością11042,3%
spółki cywilne145,4%
spółki jawne62,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych41,5%
spółki komandytowo-akcyjne10,4%
spółki akcyjne10,4%
spółki komandytowe10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (73,1% podmiotów), własność zagraniczna (11,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych19073,1%
własność zagraniczna3111,9%
własność prywatna krajowa pozostała155,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej114,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej51,9%
własność państwowych osób prawnych31,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej31,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (86,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych22686,9%
od 10 do 49 zatrudnionych2810,8%
od 50 do 249 zatrudnionych62,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A)322 653 071,87118 746 208,731 000 071 274,5026 579 243,448,222,42,763,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MSC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (274,5 mln zł), Grupa Kapitałowa SOLID LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (166,0 mln zł) oraz SOLID LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (166,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MSC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 177 981,299 417 689,11274 482 420,496 163 687,1919,865,52,369,8
Grupa Kapitałowa SOLID LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 079 467,096 724 620,04165 987 540,132 991 723,567,544,51,883,2
SOLID LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 751 716,527 396 870,06165 987 539,483 172 342,437,842,91,981,9
RENTRANS CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 432 040,8416 935 029,20151 896 286,912 276 723,724,713,41,565,0
Grupa Kapitałowa RENTRANS CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 792 148,5619 502 161,93151 894 416,041 685 322,393,28,61,163,1
Grupa Kapitałowa MORSKA AGENCJA GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ74 288 785,3318 452 272,98102 226 992,31-4 600 116,84-6,2-24,9-4,575,2
MORSKA AGENCJA GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ68 189 939,5918 514 681,1995 945 976,60-3 538 238,52-5,2-19,1-3,772,9
INTER MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 290 194,059 348 869,9992 166 341,042 634 702,067,728,22,972,7
POL-AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 821 125,908 939 350,0866 206 735,442 625 535,9014,729,44,049,8
VECTOR GLOBAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 265 908,025 442 961,5852 665 494,951 521 554,7012,428,02,955,6
NTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 465 715,8910 625 291,2043 877 129,91671 750,503,36,31,548,1
INTER BALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 548 512,8424 518 181,5625 850 076,174 873 365,4916,519,918,917,0
BALTA SPÓŁKA AKCYJNA5 215 882,654 246 782,0218 225 293,423 886 209,9974,591,521,318,6
POLSKA ZJEDNOCZONA KORPORACJA BAŁTYCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 494 055,253 360 505,1212 767 980,542 291 611,1015,868,218,076,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.