Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 339 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009527
31 marca 2010499
30 czerwca 2010465
30 września 2010459
31 grudnia 2010436
31 marca 2011427
30 czerwca 2011401
30 września 2011385
31 grudnia 2011362
31 marca 2012353
30 czerwca 2012357
30 września 2012350
31 grudnia 2012343
31 marca 2013340
30 czerwca 2013346
30 września 2013348
31 grudnia 2013333
31 marca 2014332
30 czerwca 2014339
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,6% ogółu), małopolskie (14,5% ogółu) oraz śląskie (11,2% ogółu).

mazowieckie7020,6%
małopolskie4914,5%
śląskie3811,2%
dolnośląskie3710,9%
wielkopolskie278,0%
pomorskie226,5%
zachodniopomorskie205,9%
łódzkie164,7%
podkarpackie113,2%
opolskie102,9%
kujawsko-pomorskie82,4%
podlaskie82,4%
lubuskie72,1%
warmińsko-mazurskie72,1%
lubelskie51,5%
świętokrzyskie41,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (85,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza28985,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością257,4%
spółki cywilne123,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne51,5%
stowarzyszenia20,6%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne20,6%
wspólnoty samorządowe20,6%
spółki komandytowe10,3%
spółki akcyjne10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,2% podmiotów), własność samorządowa (2,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych31693,2%
własność samorządowa92,7%
własność prywatna krajowa pozostała72,1%
własność zagraniczna41,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych33297,9%
od 10 do 49 zatrudnionych61,8%
od 50 do 249 zatrudnionych10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.