Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 730 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 199
31 marca 20102 357
30 czerwca 20102 464
30 września 20102 537
31 grudnia 20102 604
31 marca 20112 663
30 czerwca 20112 757
30 września 20112 732
31 grudnia 20112 712
31 marca 20122 746
30 czerwca 20122 809
30 września 20122 773
31 grudnia 20122 693
31 marca 20132 696
30 czerwca 20132 759
30 września 20132 751
31 grudnia 20132 702
31 marca 20142 713
30 czerwca 20142 730
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), śląskie (17,6% ogółu) oraz małopolskie (10,5% ogółu).

mazowieckie52919,4%
śląskie48117,6%
małopolskie28810,5%
wielkopolskie2448,9%
dolnośląskie2398,8%
pomorskie1826,7%
łódzkie1194,4%
zachodniopomorskie1194,4%
kujawsko-pomorskie923,4%
podkarpackie782,9%
warmińsko-mazurskie732,7%
podlaskie662,4%
lubelskie652,4%
opolskie642,3%
lubuskie531,9%
świętokrzyskie381,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (75,9% podmiotów), spółki cywilne (11,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 07175,9%
spółki cywilne32011,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością29310,7%
spółki jawne240,9%
spółki komandytowe100,4%
spółki komandytowo-akcyjne50,2%
spółki akcyjne40,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,5% podmiotów), własność zagraniczna (1,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 60795,5%
własność zagraniczna521,9%
własność prywatna krajowa pozostała281,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej150,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,3%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,7% podmiotów) i od 10 do 49 (1,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 69498,7%
od 10 do 49 zatrudnionych331,2%
od 50 do 249 zatrudnionych20,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A)85 712 707,0037 418 502,76507 344 823,914 385 482,295,111,70,956,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NECKERMANN POLSKA BIURO PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (506,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NECKERMANN POLSKA BIURO PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)85 156 344,4937 049 341,76506 224 549,594 409 244,445,211,90,956,5
PKS-TOUR SPÓŁKA AKCYJNA556 363,33369 161,001 120 274,32-23 762,15-4,3-6,4-2,133,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.