Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • transport rurociągami paliw gazowych,
  • działalność stacji pomp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym, sklasyfikowanej w 35.22.Z,
  • transportu cieczy samochodami ciężarowymi, sklasyfikowanego w 49.41.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 aktywnych podmiotów działających w tej branży, tyle samo co rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098
31 marca 20108
30 czerwca 20108
30 września 20108
31 grudnia 20107
31 marca 20119
30 czerwca 20119
30 września 201111
31 grudnia 201110
31 marca 201210
30 czerwca 20129
30 września 20129
31 grudnia 20129
31 marca 20139
30 czerwca 20139
30 września 20138
31 grudnia 20139
31 marca 20149
30 czerwca 20149
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 województwach.

Dwa regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (55,6% ogółu) oraz dolnośląskie (22,2% ogółu).

mazowieckie555,6%
dolnośląskie222,2%
śląskie111,1%
świętokrzyskie111,1%
pomorskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
małopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (55,6% podmiotów) oraz spółki akcyjne (22,2% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością555,6%
spółki akcyjne222,2%
indywidualna działalność gospodarcza111,1%
spółki cywilne111,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (55,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (22,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych555,6%
własność zagraniczna222,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej111,1%
własność skarbu państwa111,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (66,7% podmiotów) i powyżej 250 (11,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych666,7%
powyżej 250 zatrudnionych111,1%
od 10 do 49 zatrudnionych111,1%
od 50 do 249 zatrudnionych111,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A)5 744 347 570,665 141 060 954,872 455 928 895,61651 454 512,0111,312,726,510,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (2,5 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA5 744 347 570,665 141 060 954,872 455 928 895,61651 454 512,3511,312,726,510,5
Grupa Kapitałowa OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (*)5 807 748 904,115 118 366 590,732 455 542 271,60630 251 455,3510,912,325,711,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.