Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • dystrybucję i dostarczanie wszelkiego rodzaju paliw gazowych w systemie sieciowym.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • transportu gazu rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.A.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 78 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200954
31 marca 201055
30 czerwca 201058
30 września 201056
31 grudnia 201056
31 marca 201152
30 czerwca 201163
30 września 201164
31 grudnia 201167
31 marca 201272
30 czerwca 201275
30 września 201273
31 grudnia 201276
31 marca 201376
30 czerwca 201375
30 września 201373
31 grudnia 201380
31 marca 201476
30 czerwca 201478
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,1% ogółu), małopolskie (12,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,0% ogółu).

mazowieckie1823,1%
małopolskie1012,8%
wielkopolskie79,0%
śląskie67,7%
zachodniopomorskie67,7%
lubelskie56,4%
świętokrzyskie56,4%
dolnośląskie45,1%
warmińsko-mazurskie33,8%
opolskie33,8%
kujawsko-pomorskie33,8%
lubuskie33,8%
łódzkie22,6%
podlaskie22,6%
pomorskie11,3%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (47,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (37,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3747,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2937,2%
spółki cywilne56,4%
spółki akcyjne45,1%
wspólnoty samorządowe22,6%
spółki jawne11,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (66,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (19,2% podmiotów) oraz własność samorządowa (3,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5266,7%
własność prywatna krajowa pozostała1519,2%
własność samorządowa33,8%
własność zagraniczna33,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej22,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11,3%
własność skarbu państwa11,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (82,1% podmiotów) i od 10 do 49 (10,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6482,1%
od 10 do 49 zatrudnionych810,3%
powyżej 250 zatrudnionych45,1%
od 50 do 249 zatrudnionych22,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z)13 308 284 164,0310 786 922 512,353 849 383 697,941 190 690 369,019,011,030,919,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 10 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (761,4 mln zł), Grupa Kapitałowa MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (711,9 mln zł) oraz MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (711,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 802 626 385,942 353 504 818,83761 367 678,74136 843 930,284,95,818,016,0
Grupa Kapitałowa MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 891 993 731,532 262 632 271,53711 858 291,53479 452 409,3316,621,267,421,8
MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 885 573 491,982 260 238 971,32711 858 291,53481 393 932,3316,721,367,621,7
GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 898 100 021,781 630 182 260,85633 315 827,17117 679 325,936,27,218,614,1
WIELKOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 200 021 616,681 787 292 162,12612 044 915,98130 422 787,855,97,321,318,8
POMORSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 428 321 067,551 038 664 651,60439 325 857,7991 445 808,746,48,820,827,3
DOLNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 376 534 242,381 172 708 415,44374 927 103,40216 109 393,2815,718,457,614,8
G.EN.GAZ ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA251 948 405,45190 435 246,28129 554 340,037 643 733,763,04,05,924,4
EWE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ255 431 390,65191 842 246,34127 226 354,679 124 035,833,64,87,224,9
Grupa Kapitałowa GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA134 337 973,2059 158 247,2072 340 316,10-3 960 870,77-3,0-6,7-5,556,0
DUON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA135 422 054,5297 835 142,6751 614 912,1959 428,840,00,10,127,8
GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA74 305 487,1064 218 598,738 148 417,89-32 006,70-0,0-0,1-0,413,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.