Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 381 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 10,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 552
31 marca 20103 750
30 czerwca 20103 873
30 września 20104 066
31 grudnia 20104 316
31 marca 20114 421
30 czerwca 20114 514
30 września 20114 730
31 grudnia 20115 023
31 marca 20125 169
30 czerwca 20125 303
30 września 20125 574
31 grudnia 20126 037
31 marca 20136 394
30 czerwca 20136 708
30 września 20137 044
31 grudnia 20137 335
31 marca 20147 417
30 czerwca 20147 381
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,5% ogółu), wielkopolskie (9,8% ogółu) oraz pomorskie (9,0% ogółu).

mazowieckie1 80824,5%
wielkopolskie7229,8%
pomorskie6669,0%
zachodniopomorskie6258,5%
śląskie4926,7%
dolnośląskie4906,6%
kujawsko-pomorskie4486,1%
łódzkie4205,7%
małopolskie3935,3%
lubelskie2633,6%
warmińsko-mazurskie2563,5%
podkarpackie2002,7%
lubuskie1882,5%
podlaskie1442,0%
świętokrzyskie1431,9%
opolskie1231,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (66,5% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (20,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,9% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4 91266,5%
indywidualna działalność gospodarcza1 48520,1%
spółki cywilne3644,9%
spółki akcyjne2223,0%
spółki komandytowe2042,8%
spółki jawne1111,5%
spółki komandytowo-akcyjne330,4%
spółdzielnie230,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych120,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne120,2%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (56,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (16,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (11,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 18656,7%
własność prywatna krajowa pozostała1 18816,1%
własność zagraniczna81011,0%
własność samorządowa2333,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2323,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2243,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2172,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1231,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej460,6%
własność państwowych osób prawnych340,5%
pozostałe881,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,2% podmiotów) i od 10 do 49 (4,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6 73291,2%
od 10 do 49 zatrudnionych3604,9%
od 50 do 249 zatrudnionych2132,9%
powyżej 250 zatrudnionych761,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (122,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35)270 122 519 175,39181 255 185 674,62162 309 688 913,8015 467 122 516,095,78,59,532,9
Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1)206 278 672 528,23135 516 151 533,64122 456 713 957,7111 378 846 669,915,58,49,334,3
Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2)39 595 584 674,8830 100 461 148,2124 365 852 974,082 881 643 728,737,39,611,824,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3)24 248 261 972,2815 638 572 992,7715 487 121 982,011 206 632 117,455,07,77,835,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 309 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA (21,3 mld zł), Grupa Kapitałowa PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA (20,5 mld zł) oraz POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA (20,4 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA34 316 239 000,3123 519 470 000,0021 281 161 000,002 457 184 000,007,210,511,631,5
Grupa Kapitałowa PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA51 473 939 000,0037 682 773 000,4320 476 465 000,003 627 087 000,007,19,617,726,8
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA25 550 931 000,0018 663 713 000,0020 415 476 000,291 702 121 000,006,79,18,327,0
PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA7 348 046 295,304 971 388 491,4612 914 844 088,08190 334 257,532,63,81,532,3
Grupa Kapitałowa PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA26 849 665 602,5313 649 599 710,6411 836 409 889,712 178 721 507,568,116,018,449,2
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA32 002 907 058,5528 519 569 847,7511 663 346 286,232 920 423 465,459,110,225,010,9
Grupa Kapitałowa TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA23 430 284 000,0014 704 825 000,0011 108 492 000,00991 383 000,334,26,78,937,2
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA26 795 152 233,3013 597 745 122,7710 530 605 685,462 140 015 147,398,015,720,349,3
ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA1 772 725 167,80416 582 583,808 383 919 565,24186 360 065,2910,544,72,276,5
Grupa Kapitałowa ENEA SPÓŁKA AKCYJNA12 836 705 000,009 852 574 000,008 087 940 000,36639 381 000,005,06,57,923,3
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA18 445 185 000,3616 523 681 000,007 172 814 000,00190 478 000,001,01,22,710,4
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA14 145 147 503,7210 526 666 224,637 155 678 083,51212 116 195,361,52,03,025,6
ENEA SPÓŁKA AKCYJNA11 075 352 000,00120 115 000,006 558 983 000,00364 386 000,303,3303,45,698,9
TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 471 474 947,34314 191 073,226 132 943 013,3562 234 163,744,219,81,078,7
PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA16 159 489 952,3413 888 684 208,574 939 279 665,97389 471 563,222,42,87,914,1
TAURON WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA7 170 028 875,534 336 963 309,554 825 292 230,52460 620 240,036,410,69,639,5
Grupa Kapitałowa EDF RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA2 135 521 398,251 300 376 629,103 648 178 365,27333 492 824,4415,625,79,139,1
EDF ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ463 220 702,5531 629 897,683 477 059 777,3112 948 897,682,840,90,493,2
Grupa Kapitałowa ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA8 744 311 757,133 811 342 143,053 074 012 439,57136 720 379,801,63,64,556,4
ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA8 557 297 618,713 904 035 993,813 014 192 986,49195 340 109,182,35,06,554,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.