Ranking firm

Udział największych podmiotów (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 wiodących podmiotów (z wyłączeniem grup kapitałowych) pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w 2010 r. w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla 12 297 największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON.

W przypadku wielu branż poniższe zostawienia można wykorzystać do oszacowania udziału uwzględnionych podmiotów w rynku, nie dotyczy to jednak branż, w których większa część całkowitych przychodów bądź kapitałów przypada na małe przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na wydarzenia nadzwyczajne, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów zaznaczonych na wykresach w analizowanym okresie.

Udział w sumie aktywów

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie aktywów razem największych podmiotów w 2010 r. to ANIMEX SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PASZE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (54,7 mld zł), POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (39,9 mld zł) oraz PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA (32,0 mld zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie kapitałów własnych

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów w 2010 r. to ANIMEX SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PASZE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (54,7 mld zł), PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA (28,5 mld zł) oraz POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (19,5 mld zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie przychodów netto największych podmiotów w 2010 r. to POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (62,2 mld zł), NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (57,2 mld zł) oraz POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA (20,4 mld zł).

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA62 215 581 000,00 zł3,2%
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA57 183 628 908,23 zł2,9%
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA20 415 476 000,00 zł1,0%
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA20 217 012 200,00 zł1,0%
GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA18 124 675 000,00 zł0,9%
FIAT AUTO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA16 406 001 107,38 zł0,8%
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA15 945 032 000,00 zł0,8%
LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 322 130 000,00 zł0,7%
ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA13 187 898 000,00 zł0,7%
PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA12 914 844 088,08 zł0,7%
pozostałe1 709 102 877 075,86 zł87,2%
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie dodatnich wyników netto największych podmiotów w 2010 r. to KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA (4,6 mld zł), PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA (2,9 mld zł) oraz POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA (2,7 mld zł).

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA4 568 589 000,00 zł3,9%
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA2 920 423 465,45 zł2,5%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA2 748 099 000,00 zł2,4%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA2 357 127 000,00 zł2,0%
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA2 140 015 147,07 zł1,8%
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA1 702 121 000,00 zł1,5%
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA1 440 330 305,01 zł1,2%
POLSKA TELEFONIA CYFROWA SPÓŁKA AKCYJNA1 419 888 000,00 zł1,2%
ARTHAL HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 268 137 512,65 zł1,1%
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ1 247 924 001,81 zł1,1%
pozostałe94 580 476 338,11 zł81,3%
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.