Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 6 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to telekomunikacja (42,6 mld zł), działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana (12,3 mld zł) oraz nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (8,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Informacja i komunikacja (PKD J)115 255 443 353,0360 135 178 443,5373 461 484 053,578 034 382 274,447,013,410,947,8
Telekomunikacja (PKD 61)76 178 703 530,1140 599 513 479,1242 576 671 713,775 645 333 758,617,413,913,346,7
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana (PKD 62)13 003 300 080,748 134 436 002,1812 291 351 294,16984 893 835,817,612,18,037,4
Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60)13 917 711 094,344 075 277 315,598 063 406 672,06575 186 937,554,114,17,170,7
Działalność wydawnicza (PKD 58)7 537 640 615,104 571 367 354,156 323 435 033,31507 036 998,576,711,18,039,4
Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)1 963 287 375,241 286 962 627,142 388 754 172,51245 831 973,3912,519,110,334,5
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59)2 654 800 657,501 467 621 665,351 817 865 167,7676 098 770,512,95,24,244,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 25 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (26,1 mld zł), działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (14,3 mld zł) oraz nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (7,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Informacja i komunikacja (PKD J)115 255 443 353,0360 135 178 443,5373 461 484 053,578 034 382 274,447,013,410,947,8
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)34 507 018 051,2320 177 638 684,6726 138 171 508,932 964 899 956,688,614,711,341,5
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)39 001 684 506,2619 731 621 180,5314 271 782 093,121 762 553 019,784,58,912,449,4
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z)13 140 137 603,443 601 429 277,457 407 031 007,32507 497 791,103,914,16,972,6
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)9 327 333 195,816 745 892 344,745 724 434 873,87652 970 510,027,09,711,427,7
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)1 475 431 312,65464 930 783,043 659 826 692,82200 701 789,8713,643,25,568,5
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)2 036 258 125,00831 777 578,922 798 325 637,16129 265 980,306,415,54,659,2
Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)2 390 640 503,091 241 923 900,122 155 555 747,42125 268 350,145,210,15,848,1
Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)2 422 762 135,101 662 244 813,081 847 624 945,90115 838 175,584,87,06,331,4
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)2 058 987 705,761 394 567 549,081 532 365 134,95221 883 043,1710,815,914,532,3
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z)1 617 009 354,1424 679 251,681 497 494 407,62886 275 022,6754,81 000,059,298,5
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)953 737 034,77636 714 824,161 359 200 922,70167 269 269,7417,526,312,333,2
Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)1 319 982 650,70782 903 201,28898 593 126,1148 639 230,533,76,25,440,7
Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)1 052 991 618,48665 574 362,24669 223 704,1031 605 759,483,04,84,736,8
Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z)777 573 490,90473 848 038,14656 375 664,7467 689 146,458,714,310,339,1
Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)803 580 042,03565 352 121,80596 939 251,6465 551 455,438,211,611,029,7
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)406 407 258,12203 132 011,13483 394 290,0841 038 548,3810,120,28,550,0
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z)277 601 304,95157 564 863,38328 628 613,3920 283 975,937,312,96,243,2
Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z)137 289 640,9740 492 189,38305 352 549,442 763 309,012,06,80,970,5
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)687 864 069,56358 438 314,34287 870 248,4811 809 801,391,73,34,147,9
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)352 267 235,05156 751 999,21273 362 617,67-7 071 412,03-2,0-4,5-2,655,5
Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)154 941 880,4547 813 851,89176 528 701,763 401 836,252,27,11,969,1
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)103 901 132,5821 685 228,85127 966 213,20-392 954,95-0,4-1,8-0,379,1
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)68 680 657,4744 403 491,80127 261 448,7310 247 939,2114,923,18,135,4
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)164 277 447,2891 835 295,48108 764 090,311 955 555,621,22,11,844,1
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)17 085 397,2411 963 287,1429 410 562,112 437 174,6914,320,48,330,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.