Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • usługi telekomunikacyjne i działalności usługowe z nimi powiązane, tj. transmitowanie głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu.

Systemy transmisyjne, które realizują tę działalność mogą być oparte na pojedynczej technologii lub na kombinacji technologii. Wspólną cechą działalności zaklasyfikowanych do tego działu jest transmisja programów, a nie ich produkcja. Podział w tym dziale został przeprowadzony w oparciu o rodzaj funkcjonującej infrastruktury.

W przypadku transmisji sygnałów telewizyjnych może to oznaczać łączenie całych plików programowych w pakiety programowe przeznaczone do dystrybucji (produkcja w odpowiednich podklasach działu 60).

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 8 302 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 000
31 marca 20107 196
30 czerwca 20107 360
30 września 20107 546
31 grudnia 20107 755
31 marca 20117 843
30 czerwca 20117 967
30 września 20118 019
31 grudnia 20118 061
31 marca 20128 028
30 czerwca 20128 086
30 września 20128 144
31 grudnia 20128 223
31 marca 20138 231
30 czerwca 20138 246
30 września 20138 293
31 grudnia 20138 327
31 marca 20148 317
30 czerwca 20148 302
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,2% ogółu), śląskie (13,1% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

mazowieckie1 84222,2%
śląskie1 08713,1%
małopolskie83710,1%
wielkopolskie7018,4%
dolnośląskie6037,3%
pomorskie5526,6%
łódzkie3954,8%
podkarpackie3874,7%
kujawsko-pomorskie3574,3%
zachodniopomorskie3514,2%
lubelskie3203,9%
świętokrzyskie2012,4%
warmińsko-mazurskie1832,2%
lubuskie1822,2%
podlaskie1762,1%
opolskie1281,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (69,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 75969,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 58819,1%
spółki cywilne6888,3%
spółki akcyjne1051,3%
spółki jawne921,1%
spółki komandytowe350,4%
spółki komandytowo-akcyjne160,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych120,1%
spółdzielnie50,1%
stowarzyszenia20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,6% podmiotów), własność zagraniczna (2,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 60891,6%
własność zagraniczna2372,9%
własność prywatna krajowa pozostała2352,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych720,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej550,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej490,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej260,3%
własność samorządowa40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,0%
własność państwowych osób prawnych30,0%
pozostałe100,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,6% podmiotów) i od 10 do 49 (3,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 93695,6%
od 10 do 49 zatrudnionych3153,8%
od 50 do 249 zatrudnionych370,4%
powyżej 250 zatrudnionych140,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (26,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Telekomunikacja (PKD 61)76 178 703 530,1140 599 513 479,1242 576 671 713,775 645 333 758,617,413,913,346,7
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2)34 507 018 051,2320 177 638 684,6726 138 171 508,932 964 899 956,688,614,711,341,5
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1)39 001 684 506,2619 731 621 180,5314 271 782 093,121 762 553 019,784,58,912,449,4
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.3)1 617 009 354,1424 679 251,681 497 494 407,62886 275 022,6754,81 000,059,298,5
Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9)1 052 991 618,48665 574 362,24669 223 704,1031 605 759,483,04,84,736,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 76 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (8,4 mld zł), POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA-CENTERTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (7,7 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (7,7 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA28 617 000 000,2412 900 000 000,008 434 000 000,001 023 000 000,003,67,912,154,9
POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA-CENTERTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 096 000 000,004 298 000 000,007 707 000 000,21762 000 000,0010,717,79,939,4
Grupa Kapitałowa POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 222 735 768,433 712 644 027,347 673 069 504,531 108 986 736,4513,529,914,554,9
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 269 417 115,823 758 550 694,667 672 480 895,471 151 909 502,3713,930,715,054,6
POLSKA TELEFONIA CYFROWA SPÓŁKA AKCYJNA13 452 126 000,0010 209 595 000,007 344 762 000,001 419 888 000,3910,613,919,324,1
Grupa Kapitałowa P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 649 352 000,00670 895 000,002 003 006 000,1121 623 000,000,63,21,181,6
Grupa Kapitałowa NETIASPÓŁKA AKCYJNA2 568 569 000,002 297 546 000,351 569 296 000,00263 895 000,0010,311,516,810,6
NETIASPÓŁKA AKCYJNA2 559 209 000,002 296 046 000,291 521 265 000,00267 032 000,0010,411,617,610,3
Grupa Kapitałowa CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA1 015 195 000,2210 733 000,001 482 463 000,00258 470 000,0025,51 000,017,498,9
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA1 594 289 000,0010 733 000,141 473 540 000,00884 166 000,0055,51 000,060,099,3
P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 680 876 000,38653 054 000,001 356 834 000,00-526 863 000,00-14,3-80,7-38,882,3
NOKIA SIEMENS NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ535 940 390,00294 855 200,35898 824 090,0044 018 750,008,214,94,945,0
Grupa Kapitałowa MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 182 194 000,00354 574 000,00555 438 000,3081 518 000,006,923,014,770,0
Grupa Kapitałowa EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA771 310 355,27580 340 666,87511 075 953,1443 279 022,445,67,58,524,8
EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA766 078 449,72582 485 998,39510 187 238,9345 020 167,025,97,78,824,0
MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 171 277 000,00286 171 000,25501 057 000,0079 370 000,006,827,715,875,6
TELEFONIA DIALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 037 567 000,00909 210 000,00499 457 000,3876 048 000,007,38,415,212,4
VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA809 557 900,00649 662 000,00486 255 300,33185 408 900,0022,928,538,119,8
Grupa Kapitałowa VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA1 044 693 500,00499 778 800,00486 154 000,2893 500 300,009,018,719,252,2
Grupa Kapitałowa ATM SPÓŁKA AKCYJNA536 865 000,00275 273 000,00401 779 000,2821 397 000,004,07,85,348,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.