Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (26,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Telekomunikacja (PKD 61)76 178 703 530,1140 599 513 479,1242 576 671 713,775 645 333 758,617,413,913,346,7
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2)34 507 018 051,2320 177 638 684,6726 138 171 508,932 964 899 956,688,614,711,341,5
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1)39 001 684 506,2619 731 621 180,5314 271 782 093,121 762 553 019,784,58,912,449,4
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.3)1 617 009 354,1424 679 251,681 497 494 407,62886 275 022,6754,81 000,059,298,5
Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9)1 052 991 618,48665 574 362,24669 223 704,1031 605 759,483,04,84,736,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podklasę PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (26,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Telekomunikacja (PKD 61)76 178 703 530,1140 599 513 479,1242 576 671 713,775 645 333 758,617,413,913,346,7
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)34 507 018 051,2320 177 638 684,6726 138 171 508,932 964 899 956,688,614,711,341,5
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)39 001 684 506,2619 731 621 180,5314 271 782 093,121 762 553 019,784,58,912,449,4
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z)1 617 009 354,1424 679 251,681 497 494 407,62886 275 022,6754,81 000,059,298,5
Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)1 052 991 618,48665 574 362,24669 223 704,1031 605 759,483,04,84,736,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.