Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,2% ogółu), śląskie (13,1% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

mazowieckie1 84222,2%
śląskie1 08713,1%
małopolskie83710,1%
wielkopolskie7018,4%
dolnośląskie6037,3%
pomorskie5526,6%
łódzkie3954,8%
podkarpackie3874,7%
kujawsko-pomorskie3574,3%
zachodniopomorskie3514,2%
lubelskie3203,9%
świętokrzyskie2012,4%
warmińsko-mazurskie1832,2%
lubuskie1822,2%
podlaskie1762,1%
opolskie1281,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
podlaskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (65,8% ogółu), wielkopolskie (9,2% ogółu) oraz pomorskie (7,9% ogółu).

Na mapie zaznaczono 76 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie5065,8%
wielkopolskie79,2%
pomorskie67,9%
małopolskie45,3%
dolnośląskie33,9%
śląskie22,6%
łódzkie22,6%
świętokrzyskie11,3%
podkarpackie11,3%
zachodniopomorskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubelskie00,0%
lubuskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.