Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • nadawanie programów radiofonicznych i telewizyjnych, które mogą być programami rozrywkowymi, informacyjnymi, mogą dotyczyć wywiadów, rozmów itp., łącznie z tworzeniem treści tych programów czy nabywaniem praw do ich dystrybucji,
  • transmisję danych, zazwyczaj zintegrowaną z programami radiofonicznymi lub telewizyjnymi,
  • produkcję programów radiowych i telewizyjnych do późniejszej emisji, które są zazwyczaj przeznaczone dla określonej grupy odbiorców, a dotyczą programów informacyjnych, sportowych, edukacyjnych oraz programów dla młodzieży, na podstawie abonamentu lub opłaty przekazywanej osobom trzecim. Nadawanie programów może odbywać się przy użyciu różnych technologii, drogą radiową, przez stacje satelitarne, sieć kablową lub przez Internet.

Dział ten nie obejmuje:

  • dystrybucji programów za pomocą sieci kablowej lub innych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 61.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 823 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,8% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009881
31 marca 2010880
30 czerwca 2010875
30 września 2010883
31 grudnia 2010890
31 marca 2011877
30 czerwca 2011870
30 września 2011867
31 grudnia 2011867
31 marca 2012858
30 czerwca 2012849
30 września 2012844
31 grudnia 2012845
31 marca 2013840
30 czerwca 2013838
30 września 2013834
31 grudnia 2013830
31 marca 2014826
30 czerwca 2014823
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (32,1% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz dolnośląskie (7,3% ogółu).

mazowieckie26432,1%
śląskie819,8%
dolnośląskie607,3%
wielkopolskie566,8%
małopolskie536,4%
pomorskie485,8%
zachodniopomorskie445,3%
łódzkie394,7%
kujawsko-pomorskie313,8%
podkarpackie273,3%
podlaskie242,9%
warmińsko-mazurskie222,7%
lubelskie222,7%
lubuskie212,6%
opolskie202,4%
świętokrzyskie111,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (42,2% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (35,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (12,8% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością34742,2%
indywidualna działalność gospodarcza28835,0%
spółki cywilne10512,8%
spółki akcyjne475,7%
spółki jawne182,2%
kościół katolicki60,7%
spółki komandytowe30,4%
stowarzyszenia30,4%
spółki komandytowo-akcyjne20,2%
spółdzielnie20,2%
pozostałe20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (67,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (19,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych55367,2%
własność prywatna krajowa pozostała16219,7%
własność zagraniczna232,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej222,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych222,7%
własność skarbu państwa182,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej91,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,6%
własność samorządowa20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,2%
pozostałe50,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (83,1% podmiotów) i od 10 do 49 (13,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych68483,1%
od 10 do 49 zatrudnionych10713,0%
od 50 do 249 zatrudnionych263,2%
powyżej 250 zatrudnionych60,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (7,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60)13 917 711 094,344 075 277 315,598 063 406 672,06575 186 937,554,114,17,170,7
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.2)13 140 137 603,443 601 429 277,457 407 031 007,32507 497 791,103,914,16,972,6
Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1)777 573 490,90473 848 038,14656 375 664,7467 689 146,458,714,310,339,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 38 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa TVN SPÓŁKA AKCYJNA (2,5 mld zł), TELEWIZJA POLSKASPÓŁKA AKCYJNA (1,7 mld zł) oraz TVN SPÓŁKA AKCYJNA (1,7 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa TVN SPÓŁKA AKCYJNA5 191 482 000,001 238 685 000,002 490 697 000,0045 861 000,240,93,71,876,1
TELEWIZJA POLSKASPÓŁKA AKCYJNA1 492 969 406,93979 437 743,591 723 363 729,497 724 467,170,50,80,534,4
TVN SPÓŁKA AKCYJNA5 536 270 000,002 022 482 000,001 665 723 000,00276 874 000,345,013,716,663,5
CANAL + CYFROWY SPÓŁKA AKCYJNA872 156 000,00465 506 000,001 314 089 000,26115 822 000,0013,324,98,846,6
Grupa Kapitałowa TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 124 184 575,87602 273 339,351 099 835 657,36224 524 345,2620,037,320,446,4
UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 101 872 883,27-797 459 572,53949 145 162,38-174 389 022,92-8,321,9-18,4100,0
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ837 177 980,34513 072 412,99924 929 596,09196 816 824,5623,538,421,338,7
Grupa Kapitałowa ASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 707 883 000,0044 308 000,19433 884 000,0022 552 000,001,350,95,297,4
ASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 698 539 000,0043 070 000,14422 596 000,0021 314 000,001,349,55,097,5
POLSKIE RADIO - SPÓŁKA AKCYJNA250 498 384,64134 043 533,06238 679 626,031 122 028,420,50,80,546,5
RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ192 122 297,32137 551 635,37154 315 912,3150 005 012,3426,036,432,428,4
Grupa Kapitałowa INEA SPÓŁKA AKCYJNA248 623 755,85151 938 412,73129 462 956,5515 183 945,516,110,011,738,9
TOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ153 562 320,27136 467 372,12122 606 864,2527 456 769,1817,920,122,411,1
INEA SPÓŁKA AKCYJNA252 856 237,91159 145 030,95116 409 537,5018 725 573,217,411,816,137,1
POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA70 644 888,30-10 076 300,1967 225 273,722 670 670,783,8-26,54,0100,0
Grupa Kapitałowa KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA29 850 333,9722 477 781,9648 454 119,1610 453 883,9835,046,521,624,7
KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA27 444 969,7920 386 461,4347 291 459,539 017 085,3232,944,219,125,7
GRUPA RADIOWA AGORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 419 000,2535 050 000,0041 863 000,00730 000,001,12,11,746,4
PETRUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA46 250 039,2234 784 414,1323 996 088,752 955 759,716,48,512,324,8
RADIO ESKA SPÓŁKA AKCYJNA36 685 447,8527 309 155,5622 841 098,365 915 664,5516,121,725,925,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.