Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 610 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009684
31 marca 2010674
30 czerwca 2010669
30 września 2010669
31 grudnia 2010666
31 marca 2011657
30 czerwca 2011650
30 września 2011651
31 grudnia 2011649
31 marca 2012641
30 czerwca 2012635
30 września 2012629
31 grudnia 2012635
31 marca 2013634
30 czerwca 2013626
30 września 2013623
31 grudnia 2013616
31 marca 2014615
30 czerwca 2014610
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (30,2% ogółu), śląskie (9,3% ogółu) oraz dolnośląskie (7,7% ogółu).

mazowieckie18430,2%
śląskie579,3%
dolnośląskie477,7%
wielkopolskie467,5%
pomorskie447,2%
małopolskie335,4%
łódzkie325,2%
zachodniopomorskie325,2%
kujawsko-pomorskie233,8%
podkarpackie213,4%
warmińsko-mazurskie183,0%
lubuskie183,0%
lubelskie162,6%
podlaskie162,6%
opolskie152,5%
świętokrzyskie81,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (39,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (37,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (15,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza24239,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością22837,4%
spółki cywilne9715,9%
spółki akcyjne203,3%
spółki jawne152,5%
stowarzyszenia30,5%
spółki komandytowe20,3%
spółki komandytowo-akcyjne20,3%
spółdzielnie10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (73,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (14,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych45173,9%
własność prywatna krajowa pozostała8914,6%
własność zagraniczna183,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej162,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych152,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej81,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,7%
własność skarbu państwa20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
pozostałe40,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (88,2% podmiotów) i od 10 do 49 (9,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych53888,2%
od 10 do 49 zatrudnionych609,8%
od 50 do 249 zatrudnionych81,3%
powyżej 250 zatrudnionych40,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.2)13 140 137 603,443 601 429 277,457 407 031 007,32507 497 791,103,914,16,972,6
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20)13 140 137 603,443 601 429 277,457 407 031 007,32507 497 791,103,914,16,972,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 14 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa TVN SPÓŁKA AKCYJNA (2,5 mld zł), TELEWIZJA POLSKASPÓŁKA AKCYJNA (1,7 mld zł) oraz TVN SPÓŁKA AKCYJNA (1,7 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa TVN SPÓŁKA AKCYJNA5 191 482 000,001 238 685 000,002 490 697 000,0045 861 000,240,93,71,876,1
TELEWIZJA POLSKASPÓŁKA AKCYJNA1 492 969 406,93979 437 743,591 723 363 729,497 724 467,170,50,80,534,4
TVN SPÓŁKA AKCYJNA5 536 270 000,002 022 482 000,001 665 723 000,00276 874 000,345,013,716,663,5
CANAL + CYFROWY SPÓŁKA AKCYJNA872 156 000,00465 506 000,001 314 089 000,26115 822 000,0013,324,98,846,6
Grupa Kapitałowa TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 124 184 575,87602 273 339,351 099 835 657,36224 524 345,2620,037,320,446,4
UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 101 872 883,27-797 459 572,53949 145 162,38-174 389 022,92-8,321,9-18,4100,0
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ837 177 980,34513 072 412,99924 929 596,09196 816 824,5623,538,421,338,7
Grupa Kapitałowa ASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 707 883 000,0044 308 000,19433 884 000,0022 552 000,001,350,95,297,4
ASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 698 539 000,0043 070 000,14422 596 000,0021 314 000,001,349,55,097,5
Grupa Kapitałowa INEA SPÓŁKA AKCYJNA248 623 755,85151 938 412,73129 462 956,5515 183 945,516,110,011,738,9
TOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ153 562 320,27136 467 372,12122 606 864,2527 456 769,1817,920,122,411,1
INEA SPÓŁKA AKCYJNA252 856 237,91159 145 030,95116 409 537,5018 725 573,217,411,816,137,1
POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA70 644 888,30-10 076 300,1967 225 273,722 670 670,783,8-26,54,0100,0
Grupa Kapitałowa KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA29 850 333,9722 477 781,9648 454 119,1610 453 883,9835,046,521,624,7
KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA27 444 969,7920 386 461,4347 291 459,539 017 085,3232,944,219,125,7
PETRUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA46 250 039,2234 784 414,1323 996 088,752 955 759,716,48,512,324,8
Grupa Kapitałowa 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA38 044 986,2032 971 787,4416 335 585,674 812 757,3112,714,629,513,3
4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA36 972 746,5832 083 009,2213 081 763,934 764 226,5212,914,936,413,2
POLSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI "RADIO-ŁÓDŹ" SPÓŁKA AKCYJNA11 066 320,566 380 212,2011 063 702,3516 244,540,20,30,242,4
ESKA TV SPÓŁKA AKCYJNA2 354 812,43-3 849 505,435 509 829,99-2 270 805,58-96,459,0-41,2100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.