Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (32,1% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz dolnośląskie (7,3% ogółu).

mazowieckie26432,1%
śląskie819,8%
dolnośląskie607,3%
wielkopolskie566,8%
małopolskie536,4%
pomorskie485,8%
zachodniopomorskie445,3%
łódzkie394,7%
kujawsko-pomorskie313,8%
podkarpackie273,3%
podlaskie242,9%
warmińsko-mazurskie222,7%
lubelskie222,7%
lubuskie212,6%
opolskie202,4%
świętokrzyskie111,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
dolnośląskie
wielkopolskie
małopolskie
pomorskie
zachodniopomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
lubuskie
opolskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (42,1% ogółu), małopolskie (10,5% ogółu) oraz pomorskie (5,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 38 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie1642,1%
małopolskie410,5%
pomorskie25,3%
łódzkie25,3%
wielkopolskie25,3%
zachodniopomorskie25,3%
lubelskie25,3%
śląskie12,6%
świętokrzyskie12,6%
opolskie12,6%
kujawsko-pomorskie12,6%
lubuskie12,6%
dolnośląskie12,6%
podkarpackie12,6%
podlaskie12,6%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.