Podsumowanie

Dział ten obejmuje wydawanie:

  • książek, broszur, folderów, słowników i encyklopedii,
  • atlasów i map,
  • gazet, czasopism i pozostałych periodyków,
  • książek telefonicznych i wykazów adresowych,
  • pozostałych publikacji takich jak: edycję oprogramowania.

Działalność wydawnicza obejmuje nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści ogółowi społeczeństwa poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, przez Internet, jako wyroby multimedialne, takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM, z wyłączeniem wydawania filmów.

Dział ten nie obejmuje:

  • drukowania, sklasyfikowanego w 18.11.Z, 18.12.Z,
  • reprodukcji zapisanych nośników informacji, sklasyfikowanej w 18.20.Z,
  • rozpowszechniania filmów, kaset wideo oraz filmów na DVD lub podobnych nośnikach, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 59,
  • produkcji wzorcowych kopii płyt lub materiału dźwiękowego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 59.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 12 992 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200913 082
31 marca 201013 332
30 czerwca 201013 533
30 września 201013 706
31 grudnia 201013 816
31 marca 201113 787
30 czerwca 201113 667
30 września 201113 518
31 grudnia 201113 396
31 marca 201213 267
30 czerwca 201213 241
30 września 201213 244
31 grudnia 201213 266
31 marca 201313 155
30 czerwca 201313 124
30 września 201313 103
31 grudnia 201313 147
31 marca 201413 071
30 czerwca 201412 992
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (36,3% ogółu), małopolskie (9,7% ogółu) oraz śląskie (9,5% ogółu).

mazowieckie4 71336,3%
małopolskie1 2659,7%
śląskie1 2349,5%
wielkopolskie1 1068,5%
dolnośląskie9567,4%
pomorskie7205,5%
łódzkie5394,1%
kujawsko-pomorskie4973,8%
zachodniopomorskie4323,3%
lubelskie3452,7%
podkarpackie2742,1%
świętokrzyskie1991,5%
opolskie1941,5%
warmińsko-mazurskie1891,5%
lubuskie1701,3%
podlaskie1591,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (56,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (14,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 38456,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 18024,5%
spółki cywilne1 88114,5%
spółki jawne1851,4%
spółki komandytowe1180,9%
spółki akcyjne1160,9%
spółdzielnie390,3%
spółki komandytowo-akcyjne260,2%
stowarzyszenia190,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych110,1%
pozostałe330,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych11 19986,2%
własność prywatna krajowa pozostała9467,3%
własność zagraniczna3582,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1651,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1140,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1010,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej600,5%
własność samorządowa130,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej100,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,1%
pozostałe180,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,0% podmiotów) i od 10 do 49 (5,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych12 21894,0%
od 10 do 49 zatrudnionych6565,0%
od 50 do 249 zatrudnionych1010,8%
powyżej 250 zatrudnionych170,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (5,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność wydawnicza (PKD 58)7 537 640 615,104 571 367 354,156 323 435 033,31507 036 998,576,711,18,039,4
Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)7 027 332 224,404 346 550 114,175 712 074 530,03466 391 405,146,610,78,238,2
Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)510 308 390,70224 817 239,98611 360 503,2840 645 593,438,018,16,755,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 95 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł), AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (813,0 mln zł) oraz BDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (514,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa AGORA SPÓŁKA AKCYJNA1 805 476 000,311 236 552 000,001 116 742 000,0071 869 000,004,05,86,431,5
AGORA SPÓŁKA AKCYJNA1 481 414 000,001 131 816 000,21813 028 000,0063 973 000,004,35,77,923,6
BDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA1 173 494 000,00825 523 000,00514 374 000,24151 608 000,0012,918,429,529,7
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ343 976 341,79272 383 331,03393 994 208,6057 987 503,8516,921,314,720,8
Grupa Kapitałowa POLSKAPRESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ375 621 873,05162 771 850,96364 314 006,4362 722 833,3116,738,517,256,7
POLSKAPRESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ380 012 395,17165 782 868,02364 213 249,7162 692 196,5516,537,817,256,4
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN SPÓŁKA AKCYJNA199 386 601,2899 904 354,08309 090 519,61409 815,760,20,40,149,9
Grupa Kapitałowa MEDIA REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ178 524 000,00147 532 000,00207 300 000,12-1 286 000,00-0,7-0,9-0,617,4
NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ207 401 426,92117 250 099,77207 243 282,5817 577 623,728,515,08,543,5
MEDIA REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ182 076 000,24149 132 000,00196 906 000,00-518 000,00-0,3-0,4-0,318,1
WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ191 597 165,9760 890 019,30193 291 886,7552 102 400,3927,285,627,068,2
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ463 598 000,0045 900 000,18185 333 000,00-4 360 000,00-0,9-9,5-2,490,1
MURATOR SPÓŁKA AKCYJNA108 633 801,1841 294 497,90167 086 050,431 410 108,661,33,40,862,0
CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK SPÓŁKA AKCYJNA46 534 937,577 597 478,15164 404 373,254 838 099,1710,463,72,983,7
EGMONT -POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 628 741,4738 829 172,81120 645 438,553 819 093,596,29,83,237,0
G + J GRUNER + JAHR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & C.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA72 832 423,7751 084 372,20113 882 410,79-10 048 776,41-13,8-19,7-8,829,9
ŚWIAT KSIĄŻKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 608 800,0032 927 300,26106 219 200,001 107 500,001,93,41,043,8
Grupa Kapitałowa MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA437 570 000,00357 382 000,00101 384 000,0020 187 000,184,65,719,918,3
Grupa Kapitałowa GRUPA EDUKACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA (*)66 652 232,7645 995 814,7496 766 559,934 685 454,877,010,24,831,0
INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 537 964,7827 721 428,9894 156 404,072 672 257,425,19,62,847,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.