Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (36,3% ogółu), małopolskie (9,7% ogółu) oraz śląskie (9,5% ogółu).

mazowieckie4 71336,3%
małopolskie1 2659,7%
śląskie1 2349,5%
wielkopolskie1 1068,5%
dolnośląskie9567,4%
pomorskie7205,5%
łódzkie5394,1%
kujawsko-pomorskie4973,8%
zachodniopomorskie4323,3%
lubelskie3452,7%
podkarpackie2742,1%
świętokrzyskie1991,5%
opolskie1941,5%
warmińsko-mazurskie1891,5%
lubuskie1701,3%
podlaskie1591,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
małopolskie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
podkarpackie
świętokrzyskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (64,2% ogółu), wielkopolskie (8,4% ogółu) oraz dolnośląskie (5,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 95 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie6164,2%
wielkopolskie88,4%
dolnośląskie55,3%
małopolskie55,3%
śląskie44,2%
pomorskie33,2%
lubuskie22,1%
kujawsko-pomorskie22,1%
zachodniopomorskie11,1%
świętokrzyskie11,1%
warmińsko-mazurskie11,1%
opolskie11,1%
łódzkie11,1%
lubelskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.