Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych11 19986,2%
własność prywatna krajowa pozostała9467,3%
własność zagraniczna3582,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1651,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1140,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1010,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej600,5%
własność samorządowa130,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej100,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,1%
pozostałe180,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność samorządowa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (33,7% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (20,0% największych podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (18,9% największych podmiotów).

własność zagraniczna3233,7%
własność prywatna krajowa pozostała1920,0%
własność krajowych osób fizycznych1818,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej77,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej33,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej33,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych33,2%
własność skarbu państwa22,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej22,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11,1%
pozostałe11,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (42,4% sumy kapitałów własnych), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (30,3% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (17,9% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna1 885 377 496,76 zł42,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 346 350 502,65 zł30,3%
własność prywatna krajowa pozostała797 427 708,52 zł17,9%
własność krajowych osób fizycznych194 420 602,21 zł4,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej119 854 154,42 zł2,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej48 055 596,79 zł1,1%
własność skarbu państwa24 950 186,76 zł0,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej15 595 665,02 zł0,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11 382 900,25 zł0,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych306 708,11 zł0,0%
pozostałe78 242 zł0,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.