Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 397 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,2% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 494
31 marca 20102 479
30 czerwca 20102 485
30 września 20102 513
31 grudnia 20102 517
31 marca 20112 494
30 czerwca 20112 505
30 września 20112 466
31 grudnia 20112 423
31 marca 20122 379
30 czerwca 20122 384
30 września 20122 392
31 grudnia 20122 400
31 marca 20132 396
30 czerwca 20132 425
30 września 20132 429
31 grudnia 20132 448
31 marca 20142 435
30 czerwca 20142 397
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (29,1% ogółu), śląskie (11,9% ogółu) oraz małopolskie (10,7% ogółu).

mazowieckie69829,1%
śląskie28611,9%
małopolskie25610,7%
dolnośląskie25110,5%
wielkopolskie2108,8%
pomorskie1646,8%
zachodniopomorskie1215,0%
łódzkie984,1%
kujawsko-pomorskie773,2%
lubelskie522,2%
podkarpackie482,0%
lubuskie341,4%
świętokrzyskie331,4%
opolskie271,1%
podlaskie231,0%
warmińsko-mazurskie190,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (69,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 65569,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością52521,9%
spółki cywilne1365,7%
spółki jawne291,2%
spółki komandytowe231,0%
spółki akcyjne220,9%
spółki komandytowo-akcyjne40,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,1% podmiotów), własność zagraniczna (3,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 18491,1%
własność zagraniczna763,2%
własność prywatna krajowa pozostała461,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych291,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej271,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej190,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej140,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,6% podmiotów) i od 10 do 49 (3,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 31596,6%
od 10 do 49 zatrudnionych713,0%
od 50 do 249 zatrudnionych90,4%
powyżej 250 zatrudnionych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (483,4 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)510 308 390,70224 817 239,98611 360 503,2840 645 593,438,018,16,755,9
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29)406 407 258,12203 132 011,13483 394 290,0841 038 548,3810,120,28,550,0
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21)103 901 132,5821 685 228,85127 966 213,20-392 954,95-0,4-1,8-0,379,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 13 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK SPÓŁKA AKCYJNA (164,4 mln zł), LICOMP EMPIK MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (71,0 mln zł) oraz UNIT4 TETA SPÓŁKA AKCYJNA (64,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK SPÓŁKA AKCYJNA46 534 937,577 597 478,15164 404 373,254 838 099,1710,463,72,983,7
LICOMP EMPIK MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 155 066,9610 104 056,4070 983 661,984 267 294,697,242,26,082,9
UNIT4 TETA SPÓŁKA AKCYJNA183 161 000,20102 981 000,0064 243 000,003 591 000,002,03,55,643,8
SAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)63 856 297,6029 652 034,1660 464 569,286 833 994,8910,723,111,353,6
CDP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 746 066,0611 581 172,8056 982 551,22-4 660 249,64-10,4-40,2-8,274,1
COMPUWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)22 669 146,7411 166 593,8646 189 229,013 149 384,2713,928,26,850,7
OUTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 525 954,7927 395 065,3644 151 085,7914 292 681,6838,152,232,427,0
MENTOR GRAPHICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 186 000,005 069 700,0033 149 400,001 673 600,2323,333,05,129,5
TELECA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 474 088,733 398 335,9424 508 324,721 964 842,8630,457,88,047,5
Grupa Kapitałowa ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 569 000,006 633 000,0021 849 000,243 688 000,0015,055,616,973,0
SI-CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA7 779 444,973 722 275,7113 103 165,8621 265,320,30,60,252,2
PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA4 039 947,243 190 084,518 817 093,101 267 600,5631,439,714,421,0
DGCS SPÓŁKA AKCYJNA2 611 441,012 326 445,292 515 049,39-281 919,78-10,8-12,1-11,210,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.