Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (5,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność wydawnicza (PKD 58)7 537 640 615,104 571 367 354,156 323 435 033,31507 036 998,576,711,18,039,4
Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)7 027 332 224,404 346 550 114,175 712 074 530,03466 391 405,146,610,78,238,2
Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)510 308 390,70224 817 239,98611 360 503,2840 645 593,438,018,16,755,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 6 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wydawanie książek (2,2 mld zł), wydawanie gazet (1,8 mld zł) oraz wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (1,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność wydawnicza (PKD 58)7 537 640 615,104 571 367 354,156 323 435 033,31507 036 998,576,711,18,039,4
Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)2 390 640 503,091 241 923 900,122 155 555 747,42125 268 350,145,210,15,848,1
Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)2 422 762 135,101 662 244 813,081 847 624 945,90115 838 175,584,87,06,331,4
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)2 058 987 705,761 394 567 549,081 532 365 134,95221 883 043,1710,815,914,532,3
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)406 407 258,12203 132 011,13483 394 290,0841 038 548,3810,120,28,550,0
Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)154 941 880,4547 813 851,89176 528 701,763 401 836,252,27,11,969,1
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)103 901 132,5821 685 228,85127 966 213,20-392 954,95-0,4-1,8-0,379,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.