Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (56,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (14,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 38456,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 18024,5%
spółki cywilne1 88114,5%
spółki jawne1851,4%
spółki komandytowe1180,9%
spółki akcyjne1160,9%
spółdzielnie390,3%
spółki komandytowo-akcyjne260,2%
stowarzyszenia190,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych110,1%
pozostałe330,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
stowarzyszenia
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (53,7% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (37,9% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5153,7%
spółki akcyjne3637,9%
spółki komandytowe33,2%
spółki jawne11,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.