Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • produkcję filmów na taśmie filmowej, wideo lub DVD przeznaczonych do projekcji w kinach lub telewizji,
  • działalność pomocniczą związaną z produkcją filmów tj.: montaż, dubbingowanie itp.,
  • dystrybucję filmów kinowych lub innych produkcji filmowych dla innych jednostek,
  • zakup i sprzedaż praw do dystrybucji filmów i innych produkcji filmowych,
  • wydawanie nut,
  • nagrywanie dźwięku, tzn. produkcja oryginalnych wzorcowych nagrań dźwiękowych, wykonywane w studio lub innym miejscu oraz ich wydawanie, promowanie i dystrybucja.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 10 253 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 166
31 marca 20109 327
30 czerwca 20109 776
30 września 20109 943
31 grudnia 20109 968
31 marca 20119 934
30 czerwca 201110 177
30 września 201110 073
31 grudnia 20119 706
31 marca 20129 541
30 czerwca 20129 777
30 września 20129 748
31 grudnia 20129 584
31 marca 20139 461
30 czerwca 20139 817
30 września 20139 935
31 grudnia 20139 772
31 marca 20149 757
30 czerwca 201410 253
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (41,2% ogółu), małopolskie (8,0% ogółu) oraz śląskie (7,7% ogółu).

mazowieckie4 22841,2%
małopolskie8198,0%
śląskie7877,7%
wielkopolskie6756,6%
łódzkie6346,2%
dolnośląskie6196,0%
pomorskie4384,3%
kujawsko-pomorskie3403,3%
lubelskie3343,3%
zachodniopomorskie3002,9%
podkarpackie2362,3%
podlaskie1941,9%
warmińsko-mazurskie1811,8%
opolskie1741,7%
świętokrzyskie1611,6%
lubuskie1331,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8 01478,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 43614,0%
spółki cywilne6025,9%
spółki jawne600,6%
spółki komandytowe520,5%
spółki akcyjne510,5%
spółdzielnie70,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych70,1%
państwowe jednostki organizacyjne70,1%
spółki komandytowo-akcyjne50,0%
pozostałe120,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9 54093,0%
własność prywatna krajowa pozostała3233,2%
własność zagraniczna1811,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych670,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej380,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej370,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej350,3%
własność samorządowa80,1%
własność państwowych osób prawnych70,1%
własność skarbu państwa50,0%
pozostałe120,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,2% podmiotów) i od 10 do 49 (1,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych10 06898,2%
od 10 do 49 zatrudnionych1581,5%
od 50 do 249 zatrudnionych190,2%
powyżej 250 zatrudnionych80,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (1,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59)2 654 800 657,501 467 621 665,351 817 865 167,7676 098 770,512,95,24,244,7
Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1)2 302 533 422,451 310 869 666,141 544 502 550,0983 170 182,543,66,35,443,1
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2)352 267 235,05156 751 999,21273 362 617,67-7 071 412,03-2,0-4,5-2,655,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 26 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CINEMA CITY POLAND - CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (425,6 mln zł), Grupa Kapitałowa MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA (292,4 mln zł) oraz MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA (269,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CINEMA CITY POLAND - CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA621 837 682,90496 633 294,78425 568 952,8132 267 014,435,26,57,620,1
Grupa Kapitałowa MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA567 607 000,00314 219 000,00292 409 000,0012 341 000,112,23,94,244,6
MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA460 921 000,00234 853 000,00269 311 000,2216 171 000,003,56,96,049,1
Grupa Kapitałowa HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA201 452 000,0075 795 000,33189 492 000,002 201 000,001,12,91,262,4
TAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ289 986 744,61133 104 943,78179 039 771,13-10 226 636,68-3,5-7,7-5,754,1
HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA157 183 629,0059 995 451,20146 938 983,60-1 910 072,97-1,2-3,2-1,361,8
Grupa Kapitałowa ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA279 156 000,00229 440 000,00113 371 000,003 469 000,221,21,53,117,8
IMPERIAL CINEPIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 889 772,1817 652 205,39109 399 841,79515 645,891,12,90,563,1
Grupa Kapitałowa UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 157 100,0017 204 100,0093 184 300,003 470 800,226,320,23,768,8
UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 167 600,0016 745 800,0083 699 200,002 779 500,305,516,63,366,6
Grupa Kapitałowa MONOLITH FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ111 309 488,3678 884 042,3379 987 410,3616 325 648,4114,720,720,429,1
UNITED INTERNATIONAL PICTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA9 170 700,024 796 511,4773 249 213,053 898 128,5242,581,35,347,7
MONOLITH FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 869 580,6872 462 321,8467 997 514,5014 790 814,6614,820,421,827,4
ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA251 456 000,00216 440 000,0061 961 000,001 357 000,160,50,62,213,9
ARTRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 937 281,3110 285 767,4653 972 141,292 938 486,874,728,65,483,4
FORUM FILM POLAND - CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA13 364 100,006 581 100,0052 322 600,20605 300,004,59,21,250,8
KINOPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 603 965,8032 608 460,3045 923 536,203 060 736,584,49,46,753,2
WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH150 427 506,2437 095 385,1340 846 587,641 562 402,351,04,23,875,3
M.T.L. MAXFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 233 527,1712 895 666,0933 941 501,50422 203,050,63,31,280,5
OPUS-FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 448 978,6014 754 934,8530 296 616,50532 106,342,43,61,834,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.