Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt gramofonowych, CD, DVD, taśm z muzyką lub innym zapisem dźwiękowym,
  • reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt CD, DVD i taśm wideo z filmami lub innymi nagraniami wideo,
  • reprodukcję z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach i taśmach.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • reprodukcji różnych druków, sklasyfikowanej w 18.11.Z, 18.12.Z,
  • publikowania oprogramowania, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 58.2,
  • produkcji i dystrybucji filmów, taśm wideo i filmów na DVD lub podobnych nośnikach, sklasyfikowanych w 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,
  • reprodukcji filmów w celu dystrybucji kinowej, sklasyfikowanej w 59.12.Z,
  • produkcji egzemplarzy wzorcowych płyt gramofonowych lub materiału dźwiękowego, sklasyfikowanej w 59.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 689 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009489
31 marca 2010526
30 czerwca 2010562
30 września 2010595
31 grudnia 2010608
31 marca 2011608
30 czerwca 2011619
30 września 2011610
31 grudnia 2011600
31 marca 2012615
30 czerwca 2012631
30 września 2012639
31 grudnia 2012654
31 marca 2013670
30 czerwca 2013682
30 września 2013688
31 grudnia 2013689
31 marca 2014691
30 czerwca 2014689
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (39,0% ogółu), śląskie (11,5% ogółu) oraz małopolskie (10,9% ogółu).

mazowieckie26939,0%
śląskie7911,5%
małopolskie7510,9%
wielkopolskie558,0%
dolnośląskie426,1%
pomorskie375,4%
zachodniopomorskie334,8%
łódzkie253,6%
kujawsko-pomorskie243,5%
lubelskie213,0%
podkarpackie101,5%
opolskie60,9%
lubuskie40,6%
podlaskie40,6%
warmińsko-mazurskie30,4%
świętokrzyskie20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (56,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza38756,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością23033,4%
spółki cywilne466,7%
spółki akcyjne111,6%
spółki jawne71,0%
spółki komandytowe40,6%
spółki komandytowo-akcyjne40,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych58184,3%
własność prywatna krajowa pozostała456,5%
własność zagraniczna304,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych121,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej101,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej81,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych65394,8%
od 10 do 49 zatrudnionych355,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)91 728 729,9946 673 397,41196 890 577,9714 819 943,5416,231,87,549,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SABRE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (129,9 mln zł) oraz IT KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (40,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SABRE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 440 580,1725 188 592,00129 946 474,335 903 406,3315,423,44,534,5
IT KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 814 824,7216 296 693,4040 647 405,436 848 025,0328,842,016,931,6
AM TECHNOLOGIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 146 373,035 070 328,3424 674 921,012 049 427,047,040,48,382,6
TECHNOLOGIE INTERNETOWE SPÓŁKA AKCYJNA326 952,53117 783,671 621 778,4219 085,145,816,21,264,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.