Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • drukowanie gazet, czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się przynajmniej cztery razy w tygodniu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 58.1,
  • fotokopiowania dokumentów, sklasyfikowanego w 82.19.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 664 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009324
31 marca 2010397
30 czerwca 2010457
30 września 2010503
31 grudnia 2010545
31 marca 2011572
30 czerwca 2011607
30 września 2011605
31 grudnia 2011612
31 marca 2012632
30 czerwca 2012641
30 września 2012646
31 grudnia 2012668
31 marca 2013675
30 czerwca 2013667
30 września 2013662
31 grudnia 2013662
31 marca 2014656
30 czerwca 2014664
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (33,3% ogółu), śląskie (11,0% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie22133,3%
śląskie7311,0%
wielkopolskie669,9%
małopolskie619,2%
dolnośląskie466,9%
kujawsko-pomorskie284,2%
łódzkie263,9%
lubelskie243,6%
zachodniopomorskie233,5%
pomorskie233,5%
podkarpackie172,6%
opolskie152,3%
lubuskie132,0%
podlaskie101,5%
warmińsko-mazurskie91,4%
świętokrzyskie91,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (72,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza48172,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12518,8%
spółki cywilne314,7%
spółki jawne111,7%
spółki akcyjne60,9%
spółki komandytowe60,9%
stowarzyszenia20,3%
spółdzielnie20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych61192,0%
własność prywatna krajowa pozostała243,6%
własność zagraniczna142,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych64196,5%
od 10 do 49 zatrudnionych172,6%
od 50 do 249 zatrudnionych60,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z)184 387 194,6390 116 315,17109 830 882,67598 736,000,30,70,651,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to AGORA-POLIGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (58,2 mln zł) oraz SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (25,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
AGORA-POLIGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ101 748 000,0042 266 000,0058 170 000,214 891 000,004,811,68,458,5
SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 362 372,0728 351 252,3725 901 220,55-3 853 342,28-7,7-13,6-14,943,7
DRUKARNIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 745 113,6916 627 328,9715 032 431,29139 371,030,80,80,96,3
ARTIS ID SPÓŁKA AKCYJNA (*)4 508 955,221 768 346,987 937 208,64-703 442,86-15,6-39,8-8,960,8
PRET SPÓŁKA AKCYJNA10 022 754,521 103 386,852 790 022,72125 150,111,311,34,589,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.