Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 24 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza74 03770,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością20 95419,9%
spółki cywilne7 5017,1%
spółki jawne9060,9%
spółki akcyjne8310,8%
spółki komandytowe6270,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych1370,1%
spółki komandytowo-akcyjne1350,1%
spółdzielnie780,1%
stowarzyszenia270,0%
pozostałe890,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
stowarzyszenia
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki akcyjne (53,3% największych podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (40,7% największych podmiotów) oraz spółki komandytowo-akcyjne (1,3% największych podmiotów).

spółki akcyjne24253,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością18540,7%
spółki komandytowo-akcyjne61,3%
spółki komandytowe40,9%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,4%
spółki jawne20,4%
państwowe jednostki organizacyjne10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.