Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • dostarczanie ekspertyz w zakresie technologii informatycznych,
  • pisanie, modyfikowanie, badanie i wspomaganie oprogramowania,
  • planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny;
  • zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania,
  • pozostałe profesjonalne i techniczne działalności związane z komputerem.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 56 841 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 11,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200938 256
31 marca 201039 351
30 czerwca 201040 566
30 września 201041 717
31 grudnia 201042 821
31 marca 201143 333
30 czerwca 201144 221
30 września 201144 899
31 grudnia 201145 654
31 marca 201246 193
30 czerwca 201247 138
30 września 201248 049
31 grudnia 201249 147
31 marca 201349 987
30 czerwca 201351 229
30 września 201352 691
31 grudnia 201353 967
31 marca 201455 409
30 czerwca 201456 841
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (30,5% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

mazowieckie17 36030,5%
śląskie5 82710,3%
wielkopolskie5 67710,0%
dolnośląskie5 0538,9%
małopolskie4 8908,6%
pomorskie3 6296,4%
łódzkie2 6744,7%
zachodniopomorskie2 0033,5%
podkarpackie1 9143,4%
kujawsko-pomorskie1 8333,2%
lubelskie1 5462,7%
podlaskie9451,7%
opolskie8851,6%
świętokrzyskie8841,6%
warmińsko-mazurskie8671,5%
lubuskie8541,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (76,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza43 52676,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8 99115,8%
spółki cywilne3 0975,4%
spółki jawne4090,7%
spółki akcyjne3730,7%
spółki komandytowe2760,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych840,1%
spółki komandytowo-akcyjne600,1%
spółdzielnie100,0%
państwowe jednostki organizacyjne50,0%
pozostałe100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych52 71892,7%
własność prywatna krajowa pozostała1 4362,5%
własność zagraniczna1 3462,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5100,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3190,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3090,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1550,3%
własność państwowych osób prawnych110,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,0%
pozostałe200,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,9% podmiotów) i od 10 do 49 (1,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych55 64397,9%
od 10 do 49 zatrudnionych1 0411,8%
od 50 do 249 zatrudnionych1390,2%
powyżej 250 zatrudnionych180,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana (PKD 62)13 003 300 080,748 134 436 002,1812 291 351 294,16984 893 835,817,612,18,037,4
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana (PKD 62.0)13 003 300 080,748 134 436 002,1812 291 351 294,16984 893 835,817,612,18,037,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 168 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (3,2 mld zł), Grupa Kapitałowa IBM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,4 mld zł) oraz HEWLETT-PACKARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,2 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA7 901 248 000,005 839 443 000,363 237 733 000,00498 894 000,006,38,515,426,1
Grupa Kapitałowa IBM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ707 159 910,39132 000 864,001 378 169 976,0041 993 803,005,931,83,181,3
HEWLETT-PACKARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)471 867 000,00103 609 000,191 186 476 000,0096 776 000,0020,593,48,278,0
ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA4 898 611 000,004 306 893 000,001 168 375 000,00422 453 000,208,69,836,212,1
IBM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ609 360 099,4287 005 708,001 141 407 012,0034 362 037,005,639,53,085,7
Grupa Kapitałowa COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA968 105 000,29574 947 000,00761 361 000,0023 957 000,002,54,23,240,6
Grupa Kapitałowa BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA39 912 920,965 489 195,19561 598 784,541 558 102,203,928,40,386,3
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA880 873 000,00559 208 000,00559 453 000,0068 470 000,257,812,212,236,5
Grupa Kapitałowa SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA487 521 000,00227 496 000,00524 018 000,00-42 639 999,84-8,8-18,7-8,153,3
BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA36 964 344,475 661 389,73482 523 163,79730 644,892,012,90,284,7
OMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ121 859 500,0031 339 300,22468 693 800,005 069 900,004,216,21,174,3
SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA484 278 000,00246 468 000,00365 129 000,26-24 624 000,00-5,1-10,0-6,749,1
Grupa Kapitałowa ACCENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)136 536 276,70101 591 866,55301 036 105,3518 591 572,6313,618,36,225,6
Grupa Kapitałowa WASKO SPÓŁKA AKCYJNA269 192 000,29162 599 000,00294 417 000,007 341 000,002,74,52,539,6
WASKO SPÓŁKA AKCYJNA264 276 000,00160 006 000,00284 816 000,007 368 000,242,84,62,639,5
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VEGAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 708 205,2040 853 709,40273 544 453,53-1 639 124,53-1,8-4,0-0,654,5
MICROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)96 033 115,0742 436 314,67270 953 031,0826 014 000,5627,161,39,655,8
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)46 505 135,009 370 588,40259 328 219,002 789 802,006,029,81,179,9
BIURO INFORMATYCZNO-WDROŻENIOWE "KONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 272 324,1314 608 601,12257 464 189,441 646 580,712,611,30,676,5
ACCENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)100 713 657,5869 952 196,80244 125 075,9910 440 783,5910,414,94,330,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.