Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (30,5% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

mazowieckie17 36030,5%
śląskie5 82710,3%
wielkopolskie5 67710,0%
dolnośląskie5 0538,9%
małopolskie4 8908,6%
pomorskie3 6296,4%
łódzkie2 6744,7%
zachodniopomorskie2 0033,5%
podkarpackie1 9143,4%
kujawsko-pomorskie1 8333,2%
lubelskie1 5462,7%
podlaskie9451,7%
opolskie8851,6%
świętokrzyskie8841,6%
warmińsko-mazurskie8671,5%
lubuskie8541,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podlaskie
opolskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (47,6% ogółu), małopolskie (13,7% ogółu) oraz śląskie (8,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 168 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie8047,6%
małopolskie2313,7%
śląskie148,3%
pomorskie116,5%
dolnośląskie116,5%
wielkopolskie74,2%
podkarpackie53,0%
kujawsko-pomorskie42,4%
łódzkie42,4%
zachodniopomorskie31,8%
podlaskie21,2%
warmińsko-mazurskie10,6%
opolskie10,6%
lubelskie10,6%
lubuskie10,6%
świętokrzyskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.