Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 56 841 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 11,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200938 256
31 marca 201039 351
30 czerwca 201040 566
30 września 201041 717
31 grudnia 201042 821
31 marca 201143 333
30 czerwca 201144 221
30 września 201144 899
31 grudnia 201145 654
31 marca 201246 193
30 czerwca 201247 138
30 września 201248 049
31 grudnia 201249 147
31 marca 201349 987
30 czerwca 201351 229
30 września 201352 691
31 grudnia 201353 967
31 marca 201455 409
30 czerwca 201456 841
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.

W podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 4 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Dwie największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich aktywnych podmiotów w tym okresie to działalność związana z oprogramowaniem (57,8% podmiotów) oraz działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (22,2% podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON i zgrupowanych w poszczególnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 4 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Dwie największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich największych podmiotów w tym okresie to działalność związana z oprogramowaniem (62,5% największych podmiotów) oraz działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (17,9% największych podmiotów).