Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • działalność wyszukiwarek portali internetowych,
  • przetwarzanie danych,
  • działalność hostingu,
  • pozostałą działalność związaną głównie z dostarczaniem informacji.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 16 111 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200910 711
31 marca 201011 268
30 czerwca 201011 869
30 września 201012 639
31 grudnia 201012 928
31 marca 201112 961
30 czerwca 201113 490
30 września 201113 491
31 grudnia 201113 634
31 marca 201213 556
30 czerwca 201213 813
30 września 201214 100
31 grudnia 201214 615
31 marca 201314 984
30 czerwca 201315 378
30 września 201315 804
31 grudnia 201315 880
31 marca 201415 981
30 czerwca 201416 111
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (29,6% ogółu), wielkopolskie (10,1% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

mazowieckie4 77529,6%
wielkopolskie1 63410,1%
śląskie1 5919,9%
małopolskie1 5589,7%
dolnośląskie1 3238,2%
pomorskie8625,4%
łódzkie7844,9%
zachodniopomorskie6724,2%
kujawsko-pomorskie5413,4%
podkarpackie5133,2%
lubelskie4562,8%
świętokrzyskie3222,0%
warmińsko-mazurskie2901,8%
lubuskie2841,8%
podlaskie2641,6%
opolskie2421,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (56,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza9 06656,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 41233,6%
spółki cywilne1 1287,0%
spółki komandytowe1430,9%
spółki jawne1420,9%
spółki akcyjne1390,9%
spółki komandytowo-akcyjne260,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych230,1%
spółdzielnie150,1%
fundacje50,0%
pozostałe120,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych14 34289,0%
własność prywatna krajowa pozostała5783,6%
własność zagraniczna4863,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3141,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1601,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1100,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej910,6%
własność skarbu państwa50,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych40,0%
własność państwowych osób prawnych40,0%
pozostałe170,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,0% podmiotów) i od 10 do 49 (1,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych15 78798,0%
od 10 do 49 zatrudnionych2681,7%
od 50 do 249 zatrudnionych410,3%
powyżej 250 zatrudnionych150,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (2,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)1 963 287 375,241 286 962 627,142 388 754 172,51245 831 973,3912,519,110,334,5
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)1 757 317 076,801 202 066 945,961 956 140 174,34232 820 725,1713,319,411,931,6
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9)205 970 298,4484 895 681,18432 613 998,1713 011 248,226,315,33,058,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 51 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to THOMSON REUTERS (MARKETS) EUROPE SA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE (243,3 mln zł), GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA (241,6 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA (240,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
THOMSON REUTERS (MARKETS) EUROPE SA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE50 267 452,842 752 904,67243 338 466,923 250 530,636,5118,11,394,5
GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA514 920 000,00449 846 000,35241 580 000,0050 153 000,009,711,220,812,6
Grupa Kapitałowa GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA520 905 000,00457 320 000,00240 850 000,1949 774 000,009,610,920,712,2
CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH "ESERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA111 017 088,8785 417 330,92182 004 670,0724 214 548,7821,828,413,323,1
WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA129 246 000,0087 350 000,00167 201 000,1713 798 000,0010,715,88,332,4
GTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 291 453,2377 667 551,25161 441 191,5728 100 509,6528,636,217,421,0
Grupa Kapitałowa BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA113 066 714,5761 335 818,93130 446 888,2635 263 948,4931,257,527,045,8
BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA112 195 530,0061 408 118,92127 948 341,5332 712 913,5529,253,325,645,3
GRUPA INTERIA.PL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA75 899 522,6256 570 693,6894 089 170,3914 875 925,7819,626,315,825,5
PKP INFORMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 487 719,0348 275 663,5990 152 410,90278 871,020,30,60,344,2
KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA26 183 504,7014 996 307,2364 749 682,062 587 300,119,917,34,042,7
POLSKA AGENCJA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA87 022 188,1337 739 285,1062 014 082,52-487 221,30-0,6-1,3-0,856,6
ING SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 914 596,0655 867 547,1657 967 198,534 638 115,736,58,38,021,2
Grupa Kapitałowa GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA36 714 893,041 442 475,6857 765 912,008 838 345,8524,1612,715,396,1
ZETO-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 271 188,6128 710 315,7957 717 058,281 866 965,764,56,53,230,4
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI GÓRNICTWA SPÓŁKA AKCYJNA43 080 849,6431 132 249,2457 096 250,364 394 936,2410,214,17,727,7
HOME.PL SPÓŁKA AKCYJNA10 498 396,845 098 079,0756 868 079,9415 377 789,00146,5301,627,051,4
GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA49 094 297,5414 743 281,0254 531 021,371 943 526,984,013,23,670,0
CENTRUM KOMPUTEROWE "ZETO" SPÓŁKA AKCYJNA41 791 097,4633 222 686,5351 651 936,245 641 244,0613,517,010,920,5
AMG.NET SPÓŁKA AKCYJNA33 305 353,7914 677 784,7247 678 704,413 712 818,4411,225,37,855,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.