Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 13 645 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 694
31 marca 20109 145
30 czerwca 20109 636
30 września 201010 352
31 grudnia 201010 623
31 marca 201110 653
30 czerwca 201111 164
30 września 201111 193
31 grudnia 201111 354
31 marca 201211 292
30 czerwca 201211 515
30 września 201211 780
31 grudnia 201212 290
31 marca 201312 618
30 czerwca 201312 981
30 września 201313 371
31 grudnia 201313 473
31 marca 201413 551
30 czerwca 201413 645
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (29,4% ogółu), wielkopolskie (10,2% ogółu) oraz śląskie (9,8% ogółu).

mazowieckie4 00829,4%
wielkopolskie1 39310,2%
śląskie1 3439,8%
małopolskie1 3409,8%
dolnośląskie1 1248,2%
pomorskie7565,5%
łódzkie6524,8%
zachodniopomorskie5914,3%
kujawsko-pomorskie4373,2%
podkarpackie4373,2%
lubelskie3732,7%
świętokrzyskie2712,0%
warmińsko-mazurskie2511,8%
lubuskie2441,8%
podlaskie2271,7%
opolskie1981,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (53,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 28653,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4 95636,3%
spółki cywilne9667,1%
spółki jawne1341,0%
spółki akcyjne1270,9%
spółki komandytowe1270,9%
spółki komandytowo-akcyjne180,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych150,1%
spółdzielnie80,1%
fundacje30,0%
pozostałe50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych12 15989,1%
własność prywatna krajowa pozostała4673,4%
własność zagraniczna3772,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2942,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1511,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej980,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej780,6%
własność państwowych osób prawnych40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
pozostałe100,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,0% podmiotów) i od 10 do 49 (1,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych13 37098,0%
od 10 do 49 zatrudnionych2281,7%
od 50 do 249 zatrudnionych350,3%
powyżej 250 zatrudnionych120,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (1,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)1 757 317 076,801 202 066 945,961 956 140 174,34232 820 725,1713,319,411,931,6
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11)953 737 034,77636 714 824,161 359 200 922,70167 269 269,7417,526,312,333,2
Działalność portali internetowych (PKD 63.12)803 580 042,03565 352 121,80596 939 251,6465 551 455,438,211,611,029,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 43 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA (241,6 mln zł), Grupa Kapitałowa GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA (240,9 mln zł) oraz CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH "ESERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA (182,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA514 920 000,00449 846 000,35241 580 000,0050 153 000,009,711,220,812,6
Grupa Kapitałowa GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA520 905 000,00457 320 000,00240 850 000,1949 774 000,009,610,920,712,2
CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH "ESERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA111 017 088,8785 417 330,92182 004 670,0724 214 548,7821,828,413,323,1
WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA129 246 000,0087 350 000,00167 201 000,1713 798 000,0010,715,88,332,4
GTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 291 453,2377 667 551,25161 441 191,5728 100 509,6528,636,217,421,0
Grupa Kapitałowa BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA113 066 714,5761 335 818,93130 446 888,2635 263 948,4931,257,527,045,8
BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA112 195 530,0061 408 118,92127 948 341,5332 712 913,5529,253,325,645,3
GRUPA INTERIA.PL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA75 899 522,6256 570 693,6894 089 170,3914 875 925,7819,626,315,825,5
PKP INFORMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 487 719,0348 275 663,5990 152 410,90278 871,020,30,60,344,2
ING SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 914 596,0655 867 547,1657 967 198,534 638 115,736,58,38,021,2
Grupa Kapitałowa GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA36 714 893,041 442 475,6857 765 912,008 838 345,8524,1612,715,396,1
ZETO-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 271 188,6128 710 315,7957 717 058,281 866 965,764,56,53,230,4
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI GÓRNICTWA SPÓŁKA AKCYJNA43 080 849,6431 132 249,2457 096 250,364 394 936,2410,214,17,727,7
HOME.PL SPÓŁKA AKCYJNA10 498 396,845 098 079,0756 868 079,9415 377 789,00146,5301,627,051,4
GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA49 094 297,5414 743 281,0254 531 021,371 943 526,984,013,23,670,0
CENTRUM KOMPUTEROWE "ZETO" SPÓŁKA AKCYJNA41 791 097,4633 222 686,5351 651 936,245 641 244,0613,517,010,920,5
AMG.NET SPÓŁKA AKCYJNA33 305 353,7914 677 784,7247 678 704,413 712 818,4411,225,37,855,9
ISTA SHARED SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 805 800,001 329 600,2140 783 500,00302 400,003,422,70,784,9
UBS SERVICE CENTRE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 278 900,0011 923 300,1937 618 200,005 224 400,0016,243,813,963,1
ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 934 183,2528 409 652,2937 067 423,0612 749 158,0541,244,934,48,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.