Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych95 96091,1%
własność prywatna krajowa pozostała3 6803,5%
własność zagraniczna2 6312,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 1501,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej6970,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6260,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3720,4%
własność skarbu państwa370,0%
własność samorządowa320,0%
własność państwowych osób prawnych290,0%
pozostałe1080,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność skarbu państwa
własność samorządowa
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (23,6% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (23,1% największych podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (22,0% największych podmiotów).

własność zagraniczna10723,6%
własność prywatna krajowa pozostała10523,1%
własność krajowych osób fizycznych10022,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej306,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej275,9%
własność skarbu państwa245,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych224,8%
własność państwowych osób prawnych51,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej51,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,9%
pozostałe132,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (23,9% sumy kapitałów własnych), własność prywatna krajowa pozostała (22,8% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej (22,1% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna14 067 667 588,54 zł23,9%
własność prywatna krajowa pozostała13 445 333 831,58 zł22,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej13 019 854 154,42 zł22,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6 927 979 817,65 zł11,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej5 806 734 642,31 zł9,8%
własność krajowych osób fizycznych1 923 923 624,24 zł3,3%
własność skarbu państwa1 373 165 351,58 zł2,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych925 913 996,61 zł1,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych612 640 083,64 zł1,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej336 070 411,88 zł0,6%
pozostałe514 457 258 zł0,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.