Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NOWA ITAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (914,0 mln zł), Grupa Kapitałowa RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (318,8 mln zł) oraz RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (309,1 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NOWA ITAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ125 012 500,1619 737 800,00914 034 800,005 875 600,004,729,80,684,2
Grupa Kapitałowa RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA87 449 000,0036 685 000,00318 786 000,333 463 000,004,09,41,158,1
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA75 527 000,0040 297 000,00309 068 000,004 635 000,186,111,51,546,7
WECO-TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 043 000,006 730 000,00152 085 000,001 053 000,095,515,70,764,7
BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO LOGOSTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 900 792,2512 732 342,4058 896 105,952 522 092,4613,319,84,332,6
KOLEJOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWE "NATURA TOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 158 133,2362 640 107,3142 842 507,223 450 846,344,95,58,110,7
INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA115 491 000,00102 425 000,0039 463 000,002 412 000,092,12,46,111,3
Grupa Kapitałowa INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA116 227 000,00103 161 000,0039 432 000,213 148 000,002,73,18,011,2
KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" TRASA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 072 001,9130 561 351,7137 177 371,0576 090,880,20,30,215,3
HOGG ROBINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)14 989 026,915 426 273,5536 827 492,14932 167,166,217,22,563,8
GRUPA TRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANYTOWO-AKCYJNA22 017 916,512 324 743,6031 857 680,262 269 223,6710,397,67,189,4
FURNEL TRAVEL INTERNATIONALSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 745 266,058 189 388,2530 325 321,711 391 788,5211,917,04,630,3
BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI "ALMATUR-POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA (*)4 466 314,222 108 020,6519 290 557,25129 969,562,96,20,752,8
TIGA SPÓŁKA AKCYJNA41 919 394,7920 234 630,096 961 002,061 950 490,574,79,628,051,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.