Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (87,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 59587,4%
własność prywatna krajowa pozostała2125,2%
własność zagraniczna1413,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych521,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej491,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej260,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej230,6%
własność samorządowa60,1%
własność państwowych osób prawnych30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,1%
pozostałe40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność samorządowa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (25,0% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (25,0% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (16,7% największych podmiotów).

własność zagraniczna325,0%
własność krajowych osób fizycznych325,0%
własność prywatna krajowa pozostała216,7%
własność skarbu państwa18,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej18,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych18,3%
własność państwowych osób prawnych18,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (32,7% sumy kapitałów własnych), własność państwowych osób prawnych (20,0% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (12,9% sumy kapitałów własnych).

własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej102 425 000,00 zł32,7%
własność państwowych osób prawnych62 640 107,31 zł20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40 297 000,00 zł12,9%
własność zagraniczna32 390 903,64 zł10,3%
własność skarbu państwa30 561 351,71 zł9,8%
własność krajowych osób fizycznych30 251 931,56 zł9,7%
własność prywatna krajowa pozostała14 840 362,64 zł4,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.