Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (60,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 50760,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością90922,1%
spółki cywilne53513,0%
spółki jawne822,0%
spółki komandytowe220,5%
spółki akcyjne200,5%
spółdzielnie170,4%
stowarzyszenia80,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych70,2%
spółki komandytowo-akcyjne40,1%
pozostałe30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółdzielnie
stowarzyszenia
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (58,3% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością758,3%
spółki akcyjne433,3%
spółki komandytowo-akcyjne18,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.