Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,5% ogółu), małopolskie (12,9% ogółu) oraz śląskie (12,2% ogółu).

mazowieckie92422,5%
małopolskie52912,9%
śląskie50212,2%
dolnośląskie3237,9%
wielkopolskie3147,6%
pomorskie2185,3%
zachodniopomorskie2175,3%
łódzkie1934,7%
lubelskie1523,7%
podlaskie1313,2%
warmińsko-mazurskie1303,2%
kujawsko-pomorskie1263,1%
podkarpackie1263,1%
opolskie922,2%
lubuskie771,9%
świętokrzyskie601,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
małopolskie
śląskie
dolnośląskie
wielkopolskie
pomorskie
zachodniopomorskie
łódzkie
lubelskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
opolskie
lubuskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (50,0% ogółu), małopolskie (16,7% ogółu) oraz pomorskie (8,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 12 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie650,0%
małopolskie216,7%
pomorskie18,3%
dolnośląskie18,3%
opolskie18,3%
łódzkie18,3%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
wielkopolskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
śląskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
lubelskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.