Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 114 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 630
31 marca 20103 752
30 czerwca 20103 899
30 września 20103 920
31 grudnia 20103 898
31 marca 20113 950
30 czerwca 20114 044
30 września 20114 020
31 grudnia 20113 962
31 marca 20124 012
30 czerwca 20124 107
30 września 20124 042
31 grudnia 20124 003
31 marca 20134 027
30 czerwca 20134 119
30 września 20134 053
31 grudnia 20133 969
31 marca 20144 025
30 czerwca 20144 114
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.