Dane finansowe

Wykresy kwantylowe wielkości ekonomicznych (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano funkcje kwantylowe czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla największych podmiotów zarejestrowanych rejestrze REGON i działających w branży, z zaznaczoną średnią arytmetyczną dla każdej z tych wielkości.

Wykresy te umożliwiają ocenę ogólnej kondycji finansowej największych podmiotów z branży, pozwalają też sprawdzić, jaki odsetek (oś X) osiąga wartość danej wielkości ekonomicznej na wybranym poziomie (oś Y) lub poniżej/powyżej średniej arytmetycznej. Kształt wykresów niesie za sobą informację na temat koncentracji przedsiębiorstw w branży. Z reguły im większa wypukłość funkcji, tym większa część rynku przypada nielicznej grupie największych podmiotów.

Rozkład aktywów

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Rozkład kapitałów własnych

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Rozkład przychodów netto ze sprzedaży

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Rozkład wyników netto

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Wykresy kwantylowe wskaźników finansowych (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano funkcje kwantylowe czterech wskaźników finansowych (ROA, ROE, ROS, DR) dla największych podmiotów zarejestrowanych rejestrze REGON i działających w branży, z zaznaczoną średnią ważoną dla każdego z tych wskaźników.

Wykresy te umożliwiają ocenę efektywności finansowej największych podmiotów z branży, pozwalają też sprawdzić, jaki odsetek (oś X) osiąga wartość danego wskaźnika na wybranym poziomie (oś Y) lub poniżej/powyżej średniej arytmetycznej. Kształt wykresów niesie za sobą informację na temat opłacalności analizowanego rodzaju aktywności gospodarczej.

Warto zwrócić szczególną uwagę na wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE), którego wartości można zestawiać ze stopami zwrotu z innych aktywów (instrumentów finansowych, nieruchomości, surowców itd.), pamiętając jednak o różnym stopniu ryzyka każdego z rodzajów inwestycji.

Rozkład ROA

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Rozkład ROE

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Rozkład ROS

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Rozkład DR

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.