Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, m.in.:

  • dźwigów samochodowych,
  • rusztowań i platform roboczych, bez ich wznoszenia i demontażu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych i inżynierii lądowej i wodnej, z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 43.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 219 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 10,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 263
31 marca 20101 309
30 czerwca 20101 409
30 września 20101 481
31 grudnia 20101 544
31 marca 20111 610
30 czerwca 20111 679
30 września 20111 735
31 grudnia 20111 741
31 marca 20121 777
30 czerwca 20121 854
30 września 20121 894
31 grudnia 20121 886
31 marca 20131 910
30 czerwca 20132 014
30 września 20132 051
31 grudnia 20132 024
31 marca 20142 091
30 czerwca 20142 219
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,0% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

mazowieckie31114,0%
śląskie27712,5%
wielkopolskie24511,0%
małopolskie2119,5%
dolnośląskie2099,4%
łódzkie1295,8%
lubelskie1064,8%
zachodniopomorskie1024,6%
kujawsko-pomorskie994,5%
pomorskie944,2%
opolskie884,0%
podkarpackie863,9%
świętokrzyskie843,8%
podlaskie673,0%
lubuskie572,6%
warmińsko-mazurskie542,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (76,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 69676,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością32014,4%
spółki cywilne1356,1%
spółki jawne331,5%
spółki komandytowe190,9%
spółki akcyjne90,4%
spółki komandytowo-akcyjne40,2%
spółdzielnie20,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,8% podmiotów), własność zagraniczna (3,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 06092,8%
własność zagraniczna683,1%
własność prywatna krajowa pozostała291,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych210,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej140,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej130,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,4% podmiotów) i od 10 do 49 (3,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 13996,4%
od 10 do 49 zatrudnionych703,2%
od 50 do 249 zatrudnionych70,3%
powyżej 250 zatrudnionych30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)1 810 593 710,87885 758 951,42964 130 734,2359 928 960,353,36,86,251,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PERI POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (295,9 mln zł), Grupa Kapitałowa ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (215,4 mln zł) oraz ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (205,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PERI POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ449 328 771,35269 804 116,09295 938 893,8618 493 062,834,16,96,340,0
Grupa Kapitałowa ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA511 769 000,00268 154 000,00215 351 000,0010 231 000,072,03,84,847,6
ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA530 267 000,00286 223 000,00205 776 000,2727 776 000,005,29,713,546,0
RAMIRENT SPÓŁKA AKCYJNA218 474 473,21110 528 193,16170 102 367,672 700 065,381,22,41,649,4
HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA315 584 000,00129 705 000,0086 249 000,001 080 000,090,30,81,358,9
SARENS - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 616 380,7515 493 353,6158 164 102,252 930 466,484,518,95,076,0
STREIF BAULOGISTIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ92 026 178,317 897 166,8650 370 891,61-829 629,82-0,9-10,5-1,791,4
ATUT RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 574 909,4820 130 155,4540 700 742,946 584 397,6623,032,716,229,6
DOKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ90 672 938,7934 304 961,5438 002 987,0811 314,750,00,00,062,2
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MASZYNAMI BUDOWNICTWA "WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 476 554,269 174 124,6413 141 432,031 214 605,207,013,29,247,5
ZAKŁAD USŁUG SPRZĘTOWYCH BUDOWNICTWA "MATRA" SPÓŁKA AKCYJNA1 988 736,151 178 981,393 209 394,66-281 968,50-14,2-23,9-8,840,7
SEMATECH POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA1 583 769,461 319 899,642 474 922,83250 647,4015,819,010,116,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.