Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (76,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 69676,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością32014,4%
spółki cywilne1356,1%
spółki jawne331,5%
spółki komandytowe190,9%
spółki akcyjne90,4%
spółki komandytowo-akcyjne40,2%
spółdzielnie20,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (54,5% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością654,5%
spółki akcyjne545,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.