Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PERI POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (295,9 mln zł), Grupa Kapitałowa ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (215,4 mln zł) oraz ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (205,8 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PERI POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ449 328 771,35269 804 116,09295 938 893,8618 493 062,834,16,96,340,0
Grupa Kapitałowa ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA511 769 000,00268 154 000,00215 351 000,0010 231 000,072,03,84,847,6
ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA530 267 000,00286 223 000,00205 776 000,2727 776 000,005,29,713,546,0
RAMIRENT SPÓŁKA AKCYJNA218 474 473,21110 528 193,16170 102 367,672 700 065,381,22,41,649,4
HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA315 584 000,00129 705 000,0086 249 000,001 080 000,090,30,81,358,9
SARENS - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 616 380,7515 493 353,6158 164 102,252 930 466,484,518,95,076,0
STREIF BAULOGISTIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ92 026 178,317 897 166,8650 370 891,61-829 629,82-0,9-10,5-1,791,4
ATUT RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 574 909,4820 130 155,4540 700 742,946 584 397,6623,032,716,229,6
DOKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ90 672 938,7934 304 961,5438 002 987,0811 314,750,00,00,062,2
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MASZYNAMI BUDOWNICTWA "WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 476 554,269 174 124,6413 141 432,031 214 605,207,013,29,247,5
ZAKŁAD USŁUG SPRZĘTOWYCH BUDOWNICTWA "MATRA" SPÓŁKA AKCYJNA1 988 736,151 178 981,393 209 394,66-281 968,50-14,2-23,9-8,840,7
SEMATECH POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA1 583 769,461 319 899,642 474 922,83250 647,4015,819,010,116,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.