Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 219 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 10,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 263
31 marca 20101 309
30 czerwca 20101 409
30 września 20101 481
31 grudnia 20101 544
31 marca 20111 610
30 czerwca 20111 679
30 września 20111 735
31 grudnia 20111 741
31 marca 20121 777
30 czerwca 20121 854
30 września 20121 894
31 grudnia 20121 886
31 marca 20131 910
30 czerwca 20132 014
30 września 20132 051
31 grudnia 20132 024
31 marca 20142 091
30 czerwca 20142 219
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.