Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,8% podmiotów), własność zagraniczna (3,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 06092,8%
własność zagraniczna683,1%
własność prywatna krajowa pozostała291,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych210,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej140,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej130,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (36,4% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (27,3% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (9,1% największych podmiotów).

własność zagraniczna436,4%
własność krajowych osób fizycznych327,3%
własność prywatna krajowa pozostała19,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej19,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej19,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej19,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (47,7% sumy kapitałów własnych), własność prywatna krajowa pozostała (32,3% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (14,6% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna422 534 437,15 zł47,7%
własność prywatna krajowa pozostała286 223 000,00 zł32,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej129 705 000,00 zł14,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20 130 155,45 zł2,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej15 493 353,61 zł1,7%
własność krajowych osób fizycznych11 673 005,21 zł1,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.