Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,0% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

mazowieckie31114,0%
śląskie27712,5%
wielkopolskie24511,0%
małopolskie2119,5%
dolnośląskie2099,4%
łódzkie1295,8%
lubelskie1064,8%
zachodniopomorskie1024,6%
kujawsko-pomorskie994,5%
pomorskie944,2%
opolskie884,0%
podkarpackie863,9%
świętokrzyskie843,8%
podlaskie673,0%
lubuskie572,6%
warmińsko-mazurskie542,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
łódzkie
lubelskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
opolskie
podkarpackie
świętokrzyskie
podlaskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 województwach.

Dwa regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (72,7% ogółu) oraz śląskie (9,1% ogółu).

Na mapie zaznaczono 11 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie872,7%
śląskie19,1%
zachodniopomorskie19,1%
kujawsko-pomorskie19,1%
pomorskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podlaskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
lubuskie00,0%
lubelskie00,0%
łódzkie00,0%
małopolskie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.