Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), wielkopolskie (12,9% ogółu) oraz śląskie (12,6% ogółu).

mazowieckie9 34219,4%
wielkopolskie6 22812,9%
śląskie6 09712,6%
dolnośląskie4 2678,8%
małopolskie3 2736,8%
pomorskie3 1666,6%
kujawsko-pomorskie2 6695,5%
zachodniopomorskie2 3935,0%
łódzkie2 3154,8%
podkarpackie1 8903,9%
lubelskie1 6943,5%
lubuskie1 2072,5%
opolskie1 1512,4%
warmińsko-mazurskie9742,0%
podlaskie8091,7%
świętokrzyskie7411,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
śląskie
dolnośląskie
małopolskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
łódzkie
podkarpackie
lubelskie
lubuskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (40,8% ogółu), śląskie (11,8% ogółu) oraz wielkopolskie (11,8% ogółu).

Na mapie zaznaczono 76 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie3140,8%
śląskie911,8%
wielkopolskie911,8%
dolnośląskie56,6%
pomorskie45,3%
łódzkie45,3%
zachodniopomorskie33,9%
kujawsko-pomorskie33,9%
małopolskie22,6%
podkarpackie22,6%
świętokrzyskie11,3%
opolskie11,3%
lubelskie11,3%
lubuskie11,3%
warmińsko-mazurskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.