Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza38 04678,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 43511,3%
spółki cywilne3 7047,7%
przedstawicielstwa zagraniczne3040,6%
spółki jawne2990,6%
spółki komandytowe1800,4%
spółki akcyjne970,2%
spółki komandytowo-akcyjne560,1%
spółdzielnie470,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych440,1%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
przedstawicielstwa zagraniczne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (61,8% największych podmiotów), spółki akcyjne (26,3% największych podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (3,9% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4761,8%
spółki akcyjne2026,3%
indywidualna działalność gospodarcza33,9%
spółki komandytowe22,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych11,3%
spółki jawne11,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.