Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 925 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 403
31 marca 20101 492
30 czerwca 20101 568
30 września 20101 604
31 grudnia 20101 634
31 marca 20111 652
30 czerwca 20111 673
30 września 20111 692
31 grudnia 20111 702
31 marca 20121 724
30 czerwca 20121 748
30 września 20121 757
31 grudnia 20121 779
31 marca 20131 810
30 czerwca 20131 833
30 września 20131 849
31 grudnia 20131 867
31 marca 20141 898
30 czerwca 20141 925
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,5% ogółu), śląskie (14,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie47224,5%
śląskie27614,3%
wielkopolskie20010,4%
dolnośląskie1829,5%
pomorskie1568,1%
małopolskie1246,4%
łódzkie1045,4%
kujawsko-pomorskie884,6%
zachodniopomorskie683,5%
lubelskie532,8%
podkarpackie522,7%
lubuskie371,9%
świętokrzyskie341,8%
opolskie291,5%
podlaskie291,5%
warmińsko-mazurskie211,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (69,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 34469,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością40521,0%
spółki cywilne1085,6%
spółki jawne271,4%
spółki komandytowe211,1%
przedstawicielstwa zagraniczne110,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,3%
spółki akcyjne30,2%
spółki komandytowo-akcyjne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (87,2% podmiotów), własność zagraniczna (6,7% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (2,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 67987,2%
własność zagraniczna1296,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej382,0%
własność prywatna krajowa pozostała281,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej180,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej160,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych160,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 86797,0%
od 10 do 49 zatrudnionych502,6%
od 50 do 249 zatrudnionych80,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14)430 339 967,01215 295 842,28677 691 581,53-800 127,73-0,2-0,4-0,150,0
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z)430 339 967,01215 295 842,28677 691 581,53-800 127,73-0,2-0,4-0,150,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 10 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to THYSSENKRUPP GFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (146,4 mln zł), TRUMPF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (120,1 mln zł) oraz VOITH TURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (94,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
THYSSENKRUPP GFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)100 495 007,0262 109 843,61146 438 951,433 402 033,383,45,52,338,2
TRUMPF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)66 562 986,7424 276 716,70120 079 426,115 014 408,287,520,74,263,5
VOITH TURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)50 742 387,2023 189 182,1794 360 214,317 822 494,7615,433,78,354,3
WILHELMSEN TECHNICAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 927 328,32-1 043 749,4777 871 853,51-17 964 618,85-72,11 000,0-23,1100,0
BIURO HANDLOWE RUDA TRADING INTERNATIONAL JACEK RUDA63 420 394,0745 059 385,9071 979 613,792 322 186,983,75,23,229,0
BIBUS MENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 603 560,0815 123 387,5050 025 098,601 996 807,754,613,24,065,3
DOPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 828 055,3121 972 314,9143 282 082,363 628 114,7012,616,58,423,8
ENGEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)25 245 131,7512 547 584,3241 444 002,662 249 019,718,917,95,450,3
CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ CES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 360 467,3311 919 424,3732 044 513,593 606 848,1917,730,311,341,5
CENTROMOR SPÓŁKA AKCYJNA6 154 650,64141 752,70165 826,27-12 877 421,49-209,2-1 000,0-1 000,097,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.