Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 9 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (5,1 mld zł), działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (2,7 mld zł) oraz działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (677,7 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)3 950 250 282,671 477 633 163,279 974 078 189,43196 538 785,655,013,32,062,6
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19)2 106 216 007,80555 813 939,085 111 908 129,8882 557 589,113,914,91,673,6
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18)915 719 380,57431 519 152,972 696 283 149,7960 074 281,486,613,92,252,9
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14)430 339 967,01215 295 842,28677 691 581,53-800 127,73-0,2-0,4-0,150,0
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12)267 555 232,05169 248 656,30671 437 606,5522 941 464,208,613,63,436,7
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17)90 494 186,1215 425 582,62528 597 265,024 940 785,795,532,00,983,0
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11)40 418 639,9113 601 894,67152 892 853,771 097 710,732,78,10,766,4
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16)49 953 902,3740 278 184,6867 862 318,4319 077 151,0338,247,428,119,4
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15)45 831 600,0035 385 100,0064 486 400,006 832 800,0014,919,310,622,8
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13)3 721 366,841 064 810,672 918 884,46-182 868,96-4,9-17,2-6,371,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 9 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (5,1 mld zł), działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (2,7 mld zł) oraz działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (677,7 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)3 950 250 282,671 477 633 163,279 974 078 189,43196 538 785,655,013,32,062,6
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)2 106 216 007,80555 813 939,085 111 908 129,8882 557 589,113,914,91,673,6
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)915 719 380,57431 519 152,972 696 283 149,7960 074 281,486,613,92,252,9
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z)430 339 967,01215 295 842,28677 691 581,53-800 127,73-0,2-0,4-0,150,0
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z)267 555 232,05169 248 656,30671 437 606,5522 941 464,208,613,63,436,7
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z)90 494 186,1215 425 582,62528 597 265,024 940 785,795,532,00,983,0
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z)40 418 639,9113 601 894,67152 892 853,771 097 710,732,78,10,766,4
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z)49 953 902,3740 278 184,6867 862 318,4319 077 151,0338,247,428,119,4
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z)45 831 600,0035 385 100,0064 486 400,006 832 800,0014,919,310,622,8
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z)3 721 366,841 064 810,672 918 884,46-182 868,96-4,9-17,2-6,371,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.