Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 905 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 475
31 marca 20101 610
30 czerwca 20101 669
30 września 20101 718
31 grudnia 20101 770
31 marca 20111 818
30 czerwca 20111 823
30 września 20111 822
31 grudnia 20111 826
31 marca 20121 821
30 czerwca 20121 822
30 września 20121 833
31 grudnia 20121 827
31 marca 20131 833
30 czerwca 20131 842
30 września 20131 867
31 grudnia 20131 878
31 marca 20141 907
30 czerwca 20141 905
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,0% ogółu), śląskie (13,0% ogółu) oraz łódzkie (11,5% ogółu).

mazowieckie42022,0%
śląskie24813,0%
łódzkie21911,5%
wielkopolskie1829,6%
pomorskie1246,5%
dolnośląskie1246,5%
małopolskie1186,2%
podkarpackie914,8%
kujawsko-pomorskie884,6%
zachodniopomorskie663,5%
lubelskie583,0%
lubuskie412,2%
podlaskie371,9%
warmińsko-mazurskie361,9%
świętokrzyskie291,5%
opolskie241,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 52079,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością23312,2%
spółki cywilne1146,0%
spółki jawne160,8%
spółki komandytowe90,5%
przedstawicielstwa zagraniczne60,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,2%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
spółki akcyjne20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,4% podmiotów), własność zagraniczna (7,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 70389,4%
własność zagraniczna1477,7%
własność prywatna krajowa pozostała201,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej90,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 85897,5%
od 10 do 49 zatrudnionych432,3%
od 50 do 249 zatrudnionych40,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16)49 953 902,3740 278 184,6867 862 318,4319 077 151,0338,247,428,119,4
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z)49 953 902,3740 278 184,6867 862 318,4319 077 151,0338,247,428,119,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (46,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 179 402,379 663 085,1846 820 518,432 789 351,0316,228,96,043,8
ECCO EUROPE EAST & MIDDLE EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 774 500,0030 615 100,0021 041 800,0016 287 800,3249,753,277,46,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.