Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 380 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200910 372
31 marca 201010 281
30 czerwca 201010 217
30 września 201010 208
31 grudnia 201010 205
31 marca 201110 101
30 czerwca 20119 840
30 września 20119 638
31 grudnia 20119 471
31 marca 20129 439
30 czerwca 20129 461
30 września 20129 512
31 grudnia 20129 500
31 marca 20139 450
30 czerwca 20139 439
30 września 20139 494
31 grudnia 20139 411
31 marca 20149 384
30 czerwca 20149 380
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,9% ogółu), wielkopolskie (18,7% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

mazowieckie1 86419,9%
wielkopolskie1 75718,7%
śląskie95210,1%
dolnośląskie7568,1%
kujawsko-pomorskie6657,1%
pomorskie6176,6%
małopolskie5335,7%
podkarpackie4324,6%
łódzkie3683,9%
lubelskie3373,6%
zachodniopomorskie3313,5%
lubuskie2582,8%
warmińsko-mazurskie1741,9%
świętokrzyskie1291,4%
podlaskie1041,1%
opolskie1031,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (77,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 28677,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością94910,1%
spółki cywilne8769,3%
przedstawicielstwa zagraniczne1181,3%
spółki jawne640,7%
spółki akcyjne260,3%
spółki komandytowo-akcyjne210,2%
spółki komandytowe210,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych100,1%
spółdzielnie70,1%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,2% podmiotów), własność zagraniczna (4,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych8 55491,2%
własność zagraniczna4274,6%
własność prywatna krajowa pozostała2252,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej590,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych480,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej380,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej230,2%
własność państwowych osób prawnych40,0%
własność skarbu państwa10,0%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,8% podmiotów) i od 10 do 49 (1,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9 17197,8%
od 10 do 49 zatrudnionych1721,8%
od 50 do 249 zatrudnionych340,4%
powyżej 250 zatrudnionych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18)915 719 380,57431 519 152,972 696 283 149,7960 074 281,486,613,92,252,9
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)915 719 380,57431 519 152,972 696 283 149,7960 074 281,486,613,92,252,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 27 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to T1 SPÓŁKA AKCYJNA (478,1 mln zł), ASTELLAS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (358,9 mln zł) oraz ITERO-SILFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (211,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
T1 SPÓŁKA AKCYJNA89 286 515,194 972 194,93478 127 484,41835 013,980,916,80,294,4
ASTELLAS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)160 337 000,2022 628 000,00358 926 000,00-4 299 000,00-2,7-19,0-1,285,9
ITERO-SILFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ107 177 480,69104 827 232,08211 600 891,373 291 389,333,13,11,62,2
PREGO SPÓŁKA AKCYJNA13 056 114,2912 030 035,03178 486 843,292 817 359,5321,623,41,67,9
CEFARM CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA38 066 000,001 283 000,00161 398 000,28-735 000,00-1,9-57,3-0,596,6
SERVIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)71 967 400,0045 978 200,00145 051 900,256 613 100,009,214,44,636,1
OPTIMA RADIX VITA PLUS TADANCO SPÓŁKA AKCYJNA18 589 149,5614 257 811,56143 851 915,995 195 615,6528,036,43,623,3
PTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 503 610,553 474 991,22143 143 421,131 998 285,737,857,51,486,4
DRÄGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 897 495,6929 412 645,12109 167 604,9011 316 174,5726,438,510,431,4
GRUPA HANDLOWA "SANGROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 753 350,891 436 316,07101 759 812,45375 230,981,426,10,494,8
DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)27 260 025,3611 195 300,9995 572 830,012 594 868,319,523,22,758,9
BIOTRONIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 079 562,599 476 339,9375 227 878,892 563 592,728,327,13,469,5
KSB POMPY I ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 996 500,3727 511 300,0072 011 000,003 857 600,008,614,05,438,9
EURO-PHONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 598 404,224 384 464,6444 863 610,722 745 216,7214,062,66,177,6
MITSUBISHI CORPORATION SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE (*)10 597 196,395 456 862,7643 590 828,89666 665,066,312,21,548,5
ŚWIAT ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA20 360 512,768 305 438,0742 606 403,922 258 261,3111,127,25,359,2
UPM-KYMMENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 925 040,8111 851 108,6541 534 306,56-284 223,27-1,8-2,4-0,725,6
MULTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 779 065,772 904 536,6238 512 251,59490 861,5213,016,91,323,1
PROMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 862 637,4910 396 461,9037 175 360,09-58 811,37-0,5-0,6-0,24,3
AVK ARMADAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)15 609 012,266 398 167,4134 768 786,901 872 839,3712,029,35,459,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.